[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1395 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 106-117 برگشت به فهرست نسخه ها
کیفیت آموزش بالینی (یک مطالعه موردی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان)
بهروز رضایی
دانشکده پرستاری و مامایی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران ، : beh.rezaei@gmail.com
چکیده:   (3023 مشاهده)

زمینه و اهداف: مشکلات آموزش بالینی اثرات نامطوبی در دستیابی به اهداف آموزشی پرستاری و مامایی و در نهایت بر سلامت جامعه دارد. بدون تردید ارزیابی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان نقش مهمی در شناخت مشکلات و ارتقای سطح کیفی آموزش بالینی دارد. این پژوهش با هدف تعیین کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی 361 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان در سال 1394 به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از فرم اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت آموزش بالینی در پنج حیطه جمع آوری شد. داده‌ها با آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب هم بستگی پیرسون تحلیل شد.

یافته‌ها: کیفیت کلی آموزش بالینی در سطح متوسط بود. در حیطه‌های؛ اهداف و برنامه‌های آموزشی، عملکرد مربیان، برخورد با دانشجو و نطارت و ارزشیابی در سطح متوسط و در حیطه محیط آموزشی ضعیف ارزیابی شد. 55/1% دانشجویان، محیط آموزشی را ضعیف ارزیابی نمودند. کیفیت آموزش بالینی در حیطه‌های اهداف و برنامه‌های آموزشی، محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان مامایی بطور معناداری بالاتر بود (0/05> P). کیفیت آموزش بالینی در تمام حیطه‌ها بر حسب‌ترم تحصیلی اختلاف معناداری داشت (0/05> P).

نتیجه‌گیری: با ارزیابی مکرر وضعیت آموزش بالینی می‌توان نقاط قوت وضعف موجود را شناخت. بنظر می‌رسد تأمین محیط آموزش بالینی مناسب، استفاده از مربیان باتجربه و برخورد مناسب با دانشجویان به منظور رفع مشکلات آموزش بالینی پرستاری و مامایی ضروری است.

واژه‌های کلیدی: آموزش بالینی، کیفیت، آموزش پرستاری، دانشجویان پرستاری، دانشجویان مامایی
متن کامل [PDF 877 kb]   (1006 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (797 مشاهده)  
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۹
فهرست منابع
1. Pazokian M, Rassouli M. Challenges of nursing clinical education in world. J Med Edu Dev. 2012; 5 (8):18-26. [Persian] [Homepage]
2. Arfaie K. Priorities of Clinical Education Evaluation from Nursing and Midwifery Students’ Perspective. IJN. 2012; 25 (75):71-77. [Persian] [Homepage]
3. Tahery N, Kaiali M, Yaghoobi M, Koleini Z. The stressors of clinical training in nursing students-Abadan nursing faculty. Mod Care J. 2011; 8 (3):159-165. [Persian] [Homepage]
4. Mollahadi M. Importance of clinical educating in nursery. Educ Strategy Med Sci. 2010; 2 (4):153-159. [Persian]
5. Kamran A, Sharghi A, Malekpour A, Birya M, Dadkhah B. Status and strategies for improving nursing education in view of nursing students in Ardebil University of Medical Sciences. IJNR. 2012; 7 (27):25-31. [Persian]
6. Jokar F, Haghani F. Nursing clinical education,the challenges facing: A Review Article. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10 (5):1153-1160. [Persian] [Homepage]
7. Tavakoli M R, Khazaei T, Tolyat M, Ghorbani S. The Quality of clinical education from the viewpoints of students and instructors of paramedical and nursing-obstetrics schools of Birjand University of Medical Sciences. Scientific Research Journal of Shahed University. 2014; 21 (110):41-48. [Persian]
8. Ghafourifard M, Bayandor A, Zirak M. Clinical education status in educational centers affiliated to Zanjan University of medical sciences from viewpoints of nursing and midwifery students. J of Educ Development in Zanjan Med Sci. 2016; 20(8): 8-19. [Persian]
9. Abedini S, Aghamolaei T, Jomehzadeh A, Kamjoo A. Clinical education problems: the viewpoints of nursing and midwifery students in Hormozgan University of Medical Sciences. 2009; 12 (4):249-253. [Persian] [Homepage]
10. Kermansaravi F, Navidian A, Imani M. Nursing students’ views toward quality of theoretical and clinical nursing education: A qualitative Study. The Journal of Medical Education and Development. 2013; 7 (4):28-40. [Persian] [Homepage]
11. Delaram M. Clinical Education from the Viewpoints of Nursing and Midwifery Students in Shahrekord University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2006; 6 (2):129-135. [Persian] [Homepage]
12. Rahimi A, Ahmadi F. The Obstacles and Improving Strategies of Clinical Education from the Viewpoints of Clinical Instructors in Tehran’s Nursing Schools. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5 (2):73-80. [Persian] [Homepage]
13. Heydari M, Shahbazi S, Ali-Sheykhi R, Heydari K. Nursing Students’ viewpoints about Problems of Clinical education. Journal of Health and Care. 2011; 13 (1):18-23. [Persian]
14. Heshmati H, darvishpour K. Effective Factors in Clinical Education Quality from the Viewpoints of Operation Room and Anesthesiology Students in Torbat Heydarieh University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2015; 15:601-612. [Persian]
15. Mirzabeigi G, Sanjari M, Shirazi F, Haidari S, Salemi S. Nursing Students' and Educators' Views about Nursing Education in Iran. IJNR. 2011; 6 (20):64-74. [Persian]
16. Vahabi Y, Ebadi A, Rahmani R, Tavallaei A, Khatouni A R, Tadrisi S D, et al.Comparison of the status of clinical education in the views of nursing educators and students. Educ Strategy Med Sci. 2011; 3 (4):179-182. [Persian] [Homepage]
17. Baraz Pordanjani S, Fereidooni Moghadam M, Loorizade M. Clinical Education Status According to the Nursing and Midwifery Students’ Point of View, Tehran University of Medical Sciences. Strides Dev Med Educ. 2009; 5 (2):102-112. [Persian] [Homepage]
18. Ramezani Far M, Kermanshahi S. A survey of the quality of clinical education in nursing Journal of Jahrom University of Medical Sciences 2011; 9(Suppl 1):14-21. [Persian]
19. Fotoukian Z, Hosseini S J, Beheshti Z, Zabihi A, Aziznejad P, Ghaffari F. Clinical Education Status According to the Nursing Students’ Point of View, Babol Medical Sciences University. 2013; 1 (1):26-33. [Persian]
20. Wotton K, Gonda J. Clinician and student evaluation of a collaborative clinical teaching model. Nurse Education in Practice.2004; 4(2): 120-127. [Homepage]
21. Williams AF. An antipodean evaluation of problem – based learning by clinical educators. Nurse Educ Today 1999; 19(8):659-64.
22. Mahmoudifar Y. Field clinical educations in the view of educational instructors and nursing students. Educ Strategy Med Sci. 2009; 2 (1):5-6. [Persian]
23. Rahbar Taremsari M, Badsar A, Fallahkheiri E. Investigation of the ideas of clinical nursing students on educational environment of poisoning section in Razi Educational, Therapy and Research Center in 2014-2015 academic years. J. Appl. Environ. Biol. Sci. 2016; 6(1):76-81.
24. Ahmadnia E, Taghiloo GH, payami M, Ahmadnia H. Students' views regarding academic performance, interpersonal relationships and personal characteristics of clinical instructors, in School of Nursing and Midwifery, Zanjan University of Medical Sciences. J Med Edu Dev. 2014; 7 (13):1-8. [Persian]
25. Elo S, Kuivila HM, Tuomikoski AM, Kääriäinen M. Culturally and linguistically diverse healthcare students’ experiences of learning in a clinical environment: A systematic review of qualitative studies. International journal of nursing studies. 2016; 54: 173–187.
26. Rostami H,Rahmani A, Ghahremanian A,Zamanzadeh V. Clinical performance of nurse trainers from viewpoints of student nurses and nurse trainers of Azad Islamic University. Iran Journal of Nursing.2010; 22(62):22-31. [Persian]
27. Abotalebi G, Vosoghi N, Sajadi A,Mohammad nejhad E, Akbary M. Evaluation of clinical education from the perspective of nursing students of Ardabil University of Medical Science in 2009. J health. 2010; 1 (1):31-37. [Persian].
28. Papp I, Markkanen M and Bonsdorff M. Clinical environment as a learning environment: student nurses’ perceptions concerning clinical learning experiences. Nurse Education Today. 2003; (23): 262-268.
29. Chan CK, So WK, Fong DY. Hong Kong Baccalaureate nursing students' stress and their coping strategies in clinical practice. J Prof Nurs. 2009; 25(5): 307-13.
30. Esmaeilivand M, Ghafourifard M, Mohammadi1 MM, Taghizadeh P, Chalechale K & Sharifi A. Barriers and Facilitators to Clinical Education from the Perspective of Junior and Senior Nursing Students. Global Journal of Health Science. 2017; 9(3): 209-215.
31. Flott EA, linden L. The clinical learning environment in nursing education: a concept analysis. JAN. 2016; 72(3): 501–51.
32. Janson I, Ene KW. Nursing students’ evaluation of quality indicators during learning in clinical practice. Nurse education in practice. 2016; 20: 17–22.
33. Graham Crystal L, Phillips Shannon M, Newman Susan D, Atz Teresa W. Baccalaureate Minority Nursing Students Perceived Barriers and Facilitators to Clinical Education Practices: An Integrative Review. Nursing Education Perspectives. 2016; 37 (3): 130–137
34. Helminen K, Coco K, Johnson M, Turunen H, Tossavainen K. Summative assessment of clinical practice of student nurses: A review of the literature. International Journal of Nursing Studies. 2016; 53: 308–319.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezaei B. Quality of clinical education (A case study in the viewpoints of nursing and midwifery students in Islamic Azad University, Falavarjan Branch). Educ Strategy Med Sci. 2016; 9 (2) :106-117
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1039-fa.html

رضایی بهروز. کیفیت آموزش بالینی (یک مطالعه موردی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان) . دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1395; 9 (2) :106-117

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1039-fa.htmlدوره 9، شماره 2 - ( خرداد - تیر 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3701