[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 7-14 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
آقای مجید صدوقی
گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ، sadoughi@gmail.com
چکیده:   (3178 مشاهده)

مقدمه: حضور در دانشگاه، تجربیات و فرصت‌هایی برای تحول روانی-اجتماعی دانشجویان فراهم می‌سازد. بااین‌حال، منابع متعدد استرس ممکن است سازگاری تحصیلی دانشجویان را با مشکل مواجه سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است. تعداد 220 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (شامل 143 دختر و 77 پسر) در نیمسال دوم 95-96 با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های تاب‌آوری تحصیلی مارتین و مارش، خودکارآمدی تحصیلی مک‌ایلروی و بانتینگ، مؤلفه سازگاری تحصیلی از پرسشنامه سازگاری با دانشگاه بیکر و سیریاک و معدل کل و سؤالات دموگرافیک پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ازطریق نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی (55/0 = r و 001/0 > P) وعملکرد تحصیلی (29/0 = r و 001/0 > P) و همچنین، بین تاب‌آوری تحصیلی با سازگاری تحصیلی (47/0 = r و 001/0>P) و عملکرد تحصیلی (25/0 = r و 001/0 >P) همبستگی مثبت معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد خودکارآمدی تحصیلی (001/0 > P، 83/6 = t، 42/0 = β) و تاب‌آوری تحصیلی (001/0 > P، 29/4 = t، 26/0 = β) توانستند 35 درصد از واریانس سازگاری تحصیلی را به طور معناداری تبیین کنند. همچنین، خودکارآمدی تحصیلی (003/0 = P، 009/3 = t، 22/0 = β) و تاب‌آوری تحصیلی (043/0 = P، 040/2 = t، 15/0 = β) قادرند 10 درصد واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین نمایند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد ازطریق تدوین برنامه‌های مناسب در آموزش و اجرای راهکارهای تقویت خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی و ایجاد محیط تسهیل‌کننده آنها می‌توان به افزایش میزان سازگاری تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان کمک نمود.

واژه‌های کلیدی: تاب‌آوری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری تحصیلی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی
متن کامل [PDF 902 kb]   (494 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Coffman DL, Gilligan TD. Social support, stress, and self-efficacy: Effects on students' satisfaction. J Coll Stud Retent Res Theory Pract. 2002;4(1):53-66. [DOI:10.2190/BV7X-F87X-2MXL-2B3L]
2. Lubker JR, Etzel EF. College adjustment experiences of first-year students: Disengaged athletes, nonathletes, and current varsity athletes. NASPA J. 2007;44(3):457-80. [DOI:10.2202/0027-6014.1831]
3. Anderson JR, Guan Y, Koc Y. The academic adjustment scale: Measuring the adjustment of permanent resident or sojourner students. Int J Intercult Relat. 2016;54:68-76. [DOI:10.1016/j.ijintrel.2016.07.006]
4. Reed‐Victor E. Individual differences and early school adjustment: Teacher appraisals of young children with special needs. Early Child Dev Care. 2004;174(1):59-79. [DOI:10.1080/0300443032000153499]
5. Pettus KR. The relationship of parental monitoring to community college student adjustment and achievement: differences by gender, ethnicity, parental education level, and student residence: ProQuest; 2006.
6. Enochs WK, Roland CB. Social adjustment of college freshmen: The importance of gender and living environment. Coll Stud J. 2006;40(1):63-74.
7. Bandura A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educ Psychol. 1993;28(2):117-48. [DOI:10.1207/s15326985ep2802_3]
8. McGeown SP, Putwain D, Simpson EG, Boffey E, Markham J, Vince A. Predictors of adolescents' academic motivation: Personality, self-efficacy and adolescents' characteristics. Learn Individ Dif. 2014;32:278-86. [DOI:10.1016/j.lindif.2014.03.022]
9. Caprara GV, Vecchione M, Alessandri G, Gerbino M, Barbaranelli C. The contribution of personality traits and self-efficacy beliefs to academic achievement: a longitudinal study. Br J Educ Psychol. 2011;81(Pt 1):78-96. [DOI:10.1348/2044-8279.002004] [PMID]
10. Valentine JC, DuBois DL, Cooper H. The relation between self-beliefs and academic achievement: A meta-analytic review. Educ Psychol. 2004;39(2):111-33. [DOI:10.1207/s15326985ep3902_3]
11. Stubbs NS, Maynard DMB. Academic Self-Efficacy, School Engagement and Family Functioning, Among Postsecondary Students in the Caribbean. J Child Fam Stud. 2017;26(3):792-9. [DOI:10.1007/s10826-016-0595-2]
12. Galla BM, Wood JJ, Tsukayama E, Har K, Chiu AW, Langer DA. A longitudinal multilevel model analysis of the within-person and between-person effect of effortful engagement and academic self-efficacy on academic performance. J Sch Psychol. 2014;52(3):295-308. [DOI:10.1016/j.jsp.2014.04.001] [PMID]
13. Baltes B, Hoffman-Kipp P, Lynn L. Students' research self-efficacy during online doctoral research courses. Contemp Issues Educ Res. 2010;3(3):51. [DOI:10.19030/cier.v3i3.187]
14. Muris P. Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. Pers Indiv Differ. 2002;32(2):337-48. [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00027-7]
15. Masten AS. Resilience in children threatened by extreme adversity: frameworks for research, practice, and translational synergy. Dev Psychopathol. 2011;23(2):493-506. [DOI:10.1017/S0954579411000198] [PMID]
16. Martin AJ, Marsh HW. Academic resilience and the four Cs: Confidence, control, composure, and commitment. 2003.
17. Martin AJ, Marsh HW. Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychol Schools. 2006;43(3):267-81. [DOI:10.1002/pits.20149]
18. Waxman HC, Gray JP, Padron YN. Review of Research on Educational Resilience. Research Report. Santa Cruz, CA: Center for Research on Education, Diversity and Excellence, 2003.
19. Waller MA. Resilience in ecosystemic context: evolution of the concept. Am J Orthopsychiatry. 2001;71(3):290-7. [DOI:10.1037/0002-9432.71.3.290] [PMID]
20. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety. 2003;18(2):76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
21. Martin AJ, Marsh HW. Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. J Sch Psychol. 2008;46(1):53-83. [DOI:10.1016/j.jsp.2007.01.002] [PMID]
22. Martin AJ, Marsh HW. Academic resilience and academic buoyancy: multidimensional and hierarchical conceptual framing of causes, correlates and cognate constructs. Oxford Rev Educ. 2009;35(3):353-70. [DOI:10.1080/03054980902934639]
23. Lent RW, Taveira MD, Sheu HB, Singley D. Social cognitive predictors of academic adjustment and life satisfaction in Portuguese college students: A longitudinal analysis. J Vocat Behav. 2009;74(2):190-8. [DOI:10.1016/j.jvb.2008.12.006]
24. Davari M, Lavasani MG, Ejei J. Relationship between Perfectionism and Academic Self-efficacy with Students Achievement Goals. J Psychol. 2012;16(3):266- 81.
25. SepahMansour M, Barati Z, Behzadi S. Model for Academic Resilience Based on Academic Competence and Teacher-Student Relationship. Sci J Manage Syst. 2016;7(25):25-44.
26. Baker RW, Siryk B. Measuring adjustment to college. J Counsel Psychol. 1984;31(2):179. [DOI:10.1037/0022-0167.31.2.179]
27. Lanthier RP, Windham RC. Internet use and college adjustment: the moderating role of gender. Comput Hum Behav. 2004;20(5):591-606. [DOI:10.1016/j.chb.2003.11.003]
28. Cho M-H, Shen D. Self-regulation in online learning. Dist Educ. 2013;34(3):290-301. [DOI:10.1080/01587919.2013.835770]
29. Balkıs M. Academic efficacy as a mediator and moderator variable in the relationship between academic procrastination and academic achievement. Eurasian J Educ Res. 2011;45:1-16.
30. Kim DJ, Lee JS. Influence of ego-resilience and self-efficacy on satisfaction in major of nursing student. J Kor Acad Soc Nurs Educ. 2014;20(2):244-54. [DOI:10.5977/jkasne.2014.20.2.244]
31. Choi N. Self‐efficacy and self‐concept as predictors of college students' academic performance. Psychol Schools. 2005;42(2):197-205. [DOI:10.1002/pits.20048]
32. Feldman DB, Snyder CR. Hope and the meaningful life: Theoretical and empirical associations between goal–directed thinking and life meaning. J Soc Clin Psychol. 2005;24(3):401-21. [DOI:10.1521/jscp.24.3.401.65616]
33. Chemers MM, Hu LT, Garcia BF. Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. J Educ Psychol. 2001;93(1):55-64. [DOI:10.1037/0022-0663.93.1.55]
34. Kassab SE, Al-Shafei AI, Salem AH, Otoom S. Relationships between the quality of blended learning experience, self-regulated learning, and academic achievement of medical students: a path analysis. Adv Med Educ Pract. 2015;6:27-34. [DOI:10.2147/AMEP.S75830] [PMID] [PMCID]
35. Komarraju M, Nadler D. Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learn Individ Dif. 2013;25:67-72. [DOI:10.1016/j.lindif.2013.01.005]
36. Jung KR. The mediational effect of academic self-discipline (ASD) between academic self-efficacy (ASE) and college GPA [Dissertation]. Minnesota: University of Minnesota; 2013.
37. Fenollar P, Roman S, Cuestas PJ. University students' academic performance: an integrative conceptual framework and empirical analysis. Br J Educ Psychol. 2007;77(Pt 4):873-91. [DOI:10.1348/000709907X189118] [PMID]
38. Ferla J, Valcke M, Schuyten G. Judgments of self-perceived academic competence and their differential impact on students' achievement motivation, learning approach, and academic performance. Eur J Psychol Educ. 2010;25(4):519-36. [DOI:10.1007/s10212-010-0030-9]
39. Phan HP. Relations between goals, self‐efficacy, critical thinking and deep processing strategies: a path analysis. Educ Psychol. 2009;29(7):777-99. [DOI:10.1080/01443410903289423]
40. Phan HP. Students' academic performance and various cognitive processes of learning: An integrative framework and empirical analysis. Educ Psychol. 2010;30(3):297-322. https://doi.org/10.1080/01443410903573297 [DOI:10.1080/01443410902877988]
41. Tabak F, Nguyen N, Basuray T, Darrow W. Exploring the impact of personality on performance: How time-on-task moderates the mediation by self-efficacy. Pers Indiv Differ. 2009;47(8):823-8. [DOI:10.1016/j.paid.2009.06.027]
42. Gębka B. Psychological determinants of university students' academic performance: An empirical study. J Further Hi Educ. 2014;38(6):813-37. [DOI:10.1080/0309877X.2013.765945]
43. Khan AS, Cansever Z, Avsar UZ, Acemoglu H. Perceived Self-Efficacy and Academic Performance of Medical Students at Ataturk University, Turkey. Jcpsp-J Coll Physici. 2013;23(7):495-8.
44. Neuville S, Frenay M, Bourgeois E. Task value, self-efficacy and goal orientations: Impact on self-regulated learning, choice and performance among university students. Psychol Belg. 2007;47(1-2):95-117. [DOI:10.5334/pb-47-1-95]
45. Galyon CE, Blondin CA, Yaw JS, Nalls ML, Williams RL. The relationship of academic self-efficacy to class participation and exam performance. Soc Psychol Educ. 2012;15(2):233-49. [DOI:10.1007/s11218-011-9175-x]
46. Yun S-Y, Min S-H. Influence of ego-resilience and spiritual well-being on college adjustment in major of nursing student. J Digit Converg. 2014;12(12):395-403. [DOI:10.14400/JDC.2014.12.12.395]
47. Kim EA, Park KI. Factor affecting adjustment of freshmen nursing students to college life. J Kor Acad Soc Nurs Educ. 2014;20(2):234-43. [DOI:10.5977/jkasne.2014.20.2.234]
48. Park J-A, Lee E-K. Influence of ego-resilience and stress coping styles on college adaptation in nursing students. J Kor Acad Nurs Adm. 2011;17(3):267-76. [DOI:10.11111/jkana.2011.17.3.267]
49. Moon W-H, Kwon M-J, Chung K-S. Influence of academic resilience, self-efficacy and depression on college life adjustment in Korea's nursing college students. Indian J Sci Technol. 2015;8(19). https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i19/77003 [DOI:10.17485/ijst/2015/v8i19/77717]
50. Maddi SR, Khoshaba DM. Resilience at work: How to succeed no matter what life throws at you: AMACOM Div American Mgmt Assn; 2005.
51. Ross CE, Broh BA. The roles of self-esteem and the sense of personal control in the academic achievement process. Sociol Educ. 2000;73(4):270-84. [DOI:10.2307/2673234]
52. El-Anzi FO. Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, and pessimism in Kuwaiti students. Soc Behav Personal. 2005;33(1):95-103. [DOI:10.2224/sbp.2005.33.1.95]
53. Cassen R, Feinstein L, Graham P. Educational outcomes: Adversity and resilience. Soc Pol Soc. 2009;8(1):73-85. [DOI:10.1017/S1474746408004600]
54. Harrison L. A study of the relationship between personal resiliency and academic achievement in middle school students in Alabama [dissertation]. Auburn, AL Auburn University; 1999.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadoughi M. The Relationship between Academic Self-Efficacy, Academic Resilience, Academic Adjustment, and Academic Performance among Medical Students. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (2) :7-14
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1281-fa.html

صدوقی مجید. رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (2) :7-14

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1281-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3897