[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 83-90 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش بهزیستی اجتماعی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان
داود طهماسب زاده شیخلار1، موریس شیخی2، احسان عظیم‌پور2
1- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز،‌ تبریز،‌ ایران ، d.tahmaseb@yahoo.com
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز،‌ تبریز، ایران
چکیده:   (1422 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش بهزیستی اجتماعی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر تبریز انجام گرفت.
روش کار: روش پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیتی توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تبریز به تعداد ۸۰۰ نفر دانشجو می‌باشد. نمونه آماری طبق جدول کرجسی و مورگان ۲۶۰ نفر (۱۳۰ پسر و ۱۳۰ دختر) تعیین‌شده که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای انجام‌گرفت سپس برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و تجزیه‌وتحلیل رگرسیون با نرم‌افزار آماری SPSS16 استفاده‌شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که بین اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان با بهزیستی اجتماعی و مؤلفه‌های آن رابطه مثبت و معناداری (55/0 = r، 001/0 > P) و با فرسودگی شغلی و مؤلفه‌های آن رابطه منفی و معناداری (46/0- = r، 00/0 > P) وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بهزیستی اجتماعی و مؤلفه‌های آن یعنی مؤلفه همبستگی اجتماعی، مؤلفه مشارکت اجتماعی، مؤلفه شکوفایی اجتماعی و مؤلفه پذیرش اجتماعی به‌طور مثبت با مقدار (52/0 = 2R، 48/40 = F) و فرسودگی تحصیلی و مؤلفه‌های آن یعنی مؤلفه‌های خستگی تحصیلی، مؤلفه بی‌علاقگی تحصیلی و مؤلفه ناکارآمدی تحصیلی بطور منفی با مقدار (56/0 = 2R , 78/80 = F) بر روی اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان تأثیر دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بهزیستی اجتماعی و مؤلفه‌های آن بطور مثبت پیش بینی کننده قابل اطمینانی برای اشتیاق تحصیلی دانشجویان هستند. به‌علاوه فرسودگی تحصیلی و مؤلفه‌های آن به‌طور منفی و معناداری قدرت پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان رادارند.
واژه‌های کلیدی: بهزیستی اجتماعی، فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی دانشجویان، دانشگاه‌ فرهنگیان
متن کامل [PDF 731 kb]   (472 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Ajam A, Badnava S, Abdollahi M, Momenimahmoei H. [The Relationship between Emotional Creativity and Students' Engagement Excitement at the Faculty of Health of Gonabad University of Medical Sciences]. J Res Med Educ. 2016;8(4):11-8.
2. Abbasi M, Darghahi S, Pirani Z, Bonyadi F. [The role of procrastination and self-regulation in the prediction of students' academic eagerness]. J Res Med Educ. 2015;15(23):160-9.
3. Casuso-Holgado MJ, Cuesta-Vargas AI, Moreno-Morales N, Labajos-Manzanares MT, Baron-Lopez FJ, Vega-Cuesta M. The association between academic engagement and achievement in health sciences students. BMC Med Educ. 2013;13:33. [DOI:10.1186/1472-6920-13-33] [PMID] [PMCID]
4. Horstmanshof L, Zimitat C. Future time orientation predicts academic engagement among first-year university students. Br J Educ Psychol. 2007;77(Pt 3):703-18. [DOI:10.1348/000709906X160778] [PMID]
5. Pintrich PR. An Achievement Goal Theory Perspective on Issues in Motivation Terminology, Theory, and Research. Contemp Educ Psychol. 2000;25(1):92-104. [DOI:10.1006/ceps.1999.1017] [PMID]
6. Noami A, Piryayi S. [The Relationship between the Dimensions of Academic Motivation and Academic Engagement of Third Year High School Students in Ahwaz]. J Res Educ Syst. 2012;1(2):29-42.
7. Fredricks JA, Blumenfeld PC, Paris AH. School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. Rev Educ Res. 2016;74(1):59-109. [DOI:10.3102/00346543074001059]
8. Salmela-Aro K, Tolvanen A, Nurmi J-E. Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. J Vocat Behav. 2009;75(2):162-72. [DOI:10.1016/j.jvb.2009.03.009]
9. Eslami M, Dortaj F, Sadipour E, Delavar A. [Modeling causation of academic eagerness based on personal and social resources in undergraduate students of Amirkabir University of Tehran]. Q J Counsel Psychother. 2016;7(28):190-200.
10. Ghadampour E, Farhadi A, Naghibeiranvand F. The relationship among academic burnout, academic engagement and performance of students of Lorestan University of Medical Sciences. Res Med Educ. 2016;8(2):60-8. [DOI:10.18869/acadpub.rme.8.2.60]
11. Basharpour S, Nasiri B. [Studying the Student's Passion and Self-Efficacy among Students at Mohaghegh Ardabili University]. International Conference on New Research Findings in Psychology and Educational Sciences; Iran2015
12. Wentzel KR. Student motivation in middle school: The role of perceived pedagogical caring. J Educ Psychol. 1997;89(3):411-9. [DOI:10.1037/0022-0663.89.3.411]
13. Huebner ES, Ash C, Laughlin JE. Life experiences, locus of control, and school satisfaction in adolescence. Soc Indicat Res. 2001;55(2):167-83. [DOI:10.1023/A:1010939912548]
14. Safarinia M, Tadris Tabrizi M, Mohtashami T, Hasanzadeh T. [The Effect of Characteristic Components of Community-Friendly and Narcissistic on Social Well-being in Residents of Tehran]. J Sci Res Appl Psychol. 2013;15(3):35-44.
15. Rahimi Pardanjani T, Freidoni Z, Ebrahimisani E. [The Relationship between Baptism and Spiritual Intelligence with Social Well-being of Students at Bojnourd Azad University]. Q J Educ Res. 2013;10(41):77-92.
16. Narimani M, Pourabdol S, Basharpour S. [The effectiveness of admission / commitment education on improving social well-being of students with special learning disabilities]. J Soc Psychol Res. 2014;4(16):107-20.
17. Abbasi M, Ayadi N, Shafiei H, Pirani Z. Role of social well-being and academic vitality in predicting the academic motivation in nursing students. Bimonthly Educ Strategies Med Sci. 2016;8(6):49-54.
18. Ajam A. [The Role of Social Health in the Motivation and Academic Achievement of Students of the University of Medical Sciences]. Iranian J Med Educ. 2016;16(41):356-65.
19. Salanova M, Schaufeli W, Martinez I, Breso E. How obstacles and facilitators predict academic performance: the mediating role of study burnout and engagement. Anxiety Stress Coping. 2010;23(1):53-70. [DOI:10.1080/10615800802609965] [PMID]
20. Zhang Y, Gan Y, Cham H. Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Pers Individ Dif. 2007;43(6):1529-40. [DOI:10.1016/j.paid.2007.04.010]
21. Karami J, Hatamian P. [The relationship between self-efficacy and perfectionism with student's academic burnout]. Pajouhandeh Mag. 2016;21(4):186-91.
22. Enayati T, Rasteghartabr F. [Students' attitude toward university and academic burnout with procrastination mediation]. Mag Dev Steps Med Educ. 2016;14(3):20-35.
23. Noami A. [The Relationship between Quality of Learning Experiences and Exhaustion of Master Students of Chamran University]. Psychol Stud. 2009;5(3):117-34.
24. Kamalpour S, Azizzadehfrozi M, Tirgi B. [The Relationship between Resilience with Academic Burnout in Nursing Students]. Dev Steps Med Educ J Cent Stud Med Educ. 2016;13(5):476-87.
25. Aziziabargoi M, Falsafinejad M, Ebrahimigavamabadi S, Doortaj F. [The study of the relationship between educational stress and social support with academic burnout due to the role of perceived stress mediation in undergraduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz]. Jundishapur Educ Dev Q. 2016;7(4):334-45.
26. Keyes CLM. Social Well-Being. Soc Psychol Q. 1998;61(2):121. [DOI:10.2307/2787065]
27. Heidari G, Ghanaei Z. [Standardization of Social Well-being Questionnaire]. Thought Behav. 2006;2(7):31-40.
28. Bresó E, Salanova M, Schaufeli WB. In Search of the "Third Dimension" of Burnout: Efficacy or Inefficacy? Appl Psychol. 2007;56(3):460-78. [DOI:10.1111/j.1464-0597.2007.00290.x]
29. Safari H, Jenabadi H, Salmabadi M, Abbasi A. Prediction of academic eagerness based on spiritual intelligence and psychological hardiness. Educ Strategies Med Sci. 2015;9(1):8-12.
30. Severiens SE, Schmidt HG. Academic and social integration and study progress in problem based learning. Hi Educ. 2008;58(1):59-69. [DOI:10.1007/s10734-008-9181-x]
31. Feizi A, Mesrabadi J, Mohammadian K, Aghatabai A. [Meta-analysis of the relationship between psychosocial characteristics and mental health]. Southern Med Biomonology. 2015;17(4):779-86.
32. Storm K, Rothmann S. The relationship between burnout, personality traits and coping strategies in a corporate pharmaceutical group. SA J Ind Psychol. 2003;29(4). [DOI:10.4102/sajip.v29i4.128]
33. Seligman M. Helplessness: On depression, development, and death. San Francisco: Freeman; 1975.
34. Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. Am Psychol. 2000;55(1):68-78. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.68]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tahmasebzadeh D, Sheikhi M, Azimpoor E. The Role of Social Well-Being and Academic Burnout in Predicting Students' Academic Eagerness. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (2) :83-90
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1427-fa.html

طهماسب زاده شیخلار داود، شیخی موریس، عظیم‌پور احسان. نقش بهزیستی اجتماعی و فرسودگی تحصیلی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (2) :83-90

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1427-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3897