[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 23-35 برگشت به فهرست نسخه ها
شاخصه های معنوی اساتید در آموزش الگو محور
مینو اسدزندی
گروه هوشبری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم، تهران، ایران ، zandi498@yahoo.com
چکیده:   (2048 مشاهده)

 اهداف: از اهداف مهم تعلیم و تربیت، کمک به ارتقای سلامت معنوی، پرورش استعدادهای فطری دانشجویان و تربیت معنوی ایشان، جهت کمال انسانی است. این تحقیق  باهدف معرفی شاخصه‌های معنوی اساتید در آموزش الگو محوری  از منظر اسلام انجام شد.

روش ها: در پژوهش کیفی، با مرور نظام ­مند متمرکز بر سوال "چیستی شاخصه های معنوی انسان کامل" سقالات منتشر شده در سال های 1990 تا 2016 میلادی با کلیدواژه‌های انسان کامل، نیازهای معنوی، سلامت معنوی، در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی و دینی، بررسی و تفاسیر شیعی، روایات معتبر مرتبط با ویژگی‌های صاحبان قلب سلیم، با روش تحلیل محتوای واکر اوانت، تحلیل گشت. شاخصه‌های معنوی اساتید الگو تبیین شد

یافته‌ها: اساتید الگو (صاحبان قلب سلیم) که برخوردار از سلامت معنوی هستند، با تهذیب نفس و سیر در مراتب ایمان ، طی خود مراقبتی روزانه ، ضمن تبعیت از سبک زندگی معنوی پیامبران به‌عنوان انسان‌های کامل،  و با تفقه در دین موفق به  پرورش استعدادهای فطری خود شده و به فضائل اخلاقی (حکمت و خردورزی، آزرم  و حیا، شجاعت، عدالت ورزی، سخاوت و مهرورزی و بالاخره کرامت نفس و مقام محمود) دست می یابند. ایشان به‌عنوان جزئی مهم برنامه درسی پنهان در آموزش خود مراقبتی معنوی ایفای نقش می کنند .

نتیجه گیری: تمام اساتید باید به‌عنوان الگوهای رفتاری (منتور و مرشد) با توجه به معنا خواهی و نیازهای معنوی دانشجویان، بتوانند با آموزش الگو محوری و مبتنی بر یادگیری اجتماعی، دانشجویان خود را برای رسیدن به شکوفایی استعدادهای فطری یاری کنند. 

واژه‌های کلیدی: اموزش الگو محور، نیازهای معنوی، انسان کامل
متن کامل [PDF 1075 kb]   (453 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۰
فهرست منابع
1. Mousavi Khomeini R. Description of Forty Hadith. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini; 2001.
2. Mousavi Khomeini R. Al-Salat customs. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini; 2004
3. Taghizadeh k, Asadzandi M, Tadrisi D, EbadiA. Effect of Prayer on Severity of Patients Illness in Intensive Care Units. Iranian Journal of Critical care Nursing.2011; 4(1):1-6. [Homepage]
4. Pouryousef A. A summary interpretation of the Holy Quran, (Al-Mizan and Nemuneh). Tehran: Shahed Publications; 2004.
5. TabatabaeeM. Tfsyr Al-Mizan. Qom: Office of Publications; 1971 [Homepage]
6. Gheraati M. Lifestyle of the Prophet Muhammad in light of the Holy Quran. Tehran: IRGC’s Politico-ideological Educational Office Publications; 2006.
7. Koleini A. Kafi principles. 4 Vol., Translated by Seyyed Jawad Mostafavi, Tehran: Culture of the Prophet Muhammad Progeny Publications; 2010
8. Majlisi M. Bihar Al-Anwar, the great encyclopedia of Shia Hadith. .Vol. 76. Tehran: Daralktb Islam; 1699.
9. Majlisi, M. Bihar Al-Anwar, the great encyclopedia of Shia Hadith. Vol. 81.Tehran: Daralktb Islam; 1699.
10. Gheraati M. Noor interpretations. 12 Vol .2nd edition. Tehran: Cultural Center of Quran; 2006.
11. Asadzandi M. Access to the Sound Heart identifies the concept of spiritual health .Journal of Medical Jurisprudence2014; 6(18): 143-173.
12. Hrgnhan O. Introduction to the Theory of Learning .translator: Ali Akbar Saif .Tehran: Publication time; 2004.
13. Motahari M. Training and education in Islam. Tehran: Al-Zahra Publications; 1983.
14. Motahari, M. The Prophet’s lifestyle. Qom: Islamic Publications office; 1984
15. Tazkeri A, Valizadeh M, Mohammadi A, Hassankhani N. explain the process of spiritual care in nursing students learn-A study the underlying theory in Iran. Journal of Nursing and Midwifery. 2013; 10(1); 63-51.
16. Asadzandi M. Pastoral care. Tehran: Publication of specialized media; 2016.
17. Koenig H G. spirituality in patient care: why, how, when, and what.3end edition. USA: Templeton Press; 2013. [Homepage]
18. Asadzandi M. Spiritual self- care. Tehran: Publication of specialized media; 2016.
19. Asadzandi M. (2015) Sound Heart: Spiritual Nursing Care Model from Religious Viewpoint. Journal of Religion and Health.2015: 54(2):35-55.
20. Asadzandi M. spiritual counseling. Tehran: Publication of specialized media;2016.
21. Azizi F. spiritual health, what, why, how, Tehran: Legal Press. Spiritual health department of the Academy of Medical Sciences; 2013.
22. Damari, B. Spiritual Health. Tehran: community medicine; 2010.
23. Asadzandi M. Critique of nursing models at the level of applied concepts and equations and model designing. Ph.D. thesis. Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences. Tehran: 2001.
24. Walker L, Avant K. Strategies for theory construction in nusing.4rd edition New York: Pearson prentice Hall; 2005.
25. Asadzandi M. Nursing concepts and theories. Tehran: IRGC Textbooks Publication Center; 2009.
26. Asadzandi M. Analysis of nursing concepts and theories with introduce Sound Heart model (Methods of care based on Islam) Tehran: Hydrae Publications; 2013.
27. Asadzandi M. Determine psychometric features of spiritual response Questionnaire of Patient to Disease.Tehran: Nursing Faculty of Baqiyatallah University of Medical Sciences; 2013.
28. Asadzandi M, Eskandari A, Khadem M. Designing Quran evidence-based spiritual nursing care guidelines based on sound heart model in adults hospitalized patients of Baqiyatallah (as) hospital. Master’s Degree thesis.Tehran: Baghiatallah Nursing College; 2013.
29. Asadzandi M, Farsi Z, Najafi Mehri S, Karimizarchi A. educational intervention focusing on health belief model in awareness and behavior of diabetic patients. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders.2006; 6(2):169-176. [Homepage]
30. Asadzandi M, Sekarifard M, Ebadi A, Morovvati Sharif Abad MA, Salari M.Effects of anger management training based on Health Promotion Model on soldiers engage in risky behavior. Iranian Journal of Journal of Psychiatric Nursing.2014; 2(4): 68- 79 [Homepage]
31. Sayyari S, Asadzandi M, Ebadi A, Sanaei Nasab M. A study of the effect of proceed model on sleep disorder of nurses while stressing the Islamic rituals of sleeping at Bahqiyatallah Hospital.Master’s Degree thesis. Baghiatallah Nursing College.2009.
32. AsadiM, Asadzandi M, EbadiA. Effects of spiritual care based on Ghalb Salim nursing model in reducing anxiety of patients undergoing CABG surgery. Iranian Journal Critical Care nursing.2014; 6(4):142-151 [Homepage]
33. Saeidi Taheri Z, Asadzandi M, and Ebadi A. the effect of spiritual care based on Ghalbe Salim model on the sleep quality of the patients with coronary artery disease. Iran Journal Critical Care nursing. 2014; 7(2):94-103
34. Motahari, M. Recognition. Qom: Sadra Publications; 1980.
35. Burns N, Grove S. the practice of Nursing Research (conduct, critique and Utilization). Second edition. Philadelphia: W.B. Saunders com.; 1993. [Homepage]
36. Pirouzmand A. Outlining Relationship between Faith and Science (Orientation of Science). Tehran: Jahr Publications; 2009.
37. Pirouzmand A. Applied Equations Production Method, Qom: Cultural Center for Islamic Studies; 2002.
38. Asadzandi M. Meaning of human being in nursing theories of the world and a comparison with Islamic philosophy. In International conference of dialog between science and religion, meaning of human life and applied subjects. Tehran: Iran.2005.
39. Cockerham W.C. Medical Sociology. 5th edition. New Jersey: prentice Hall; 1992.
40. Mohseni M. Medical Sociology.Fifth Edition. Tehran: Tahuri Library; 2005.
41. Pullen L, Tuck I, Mix K. mental health nurse’s spiritual perspectives. Journal of Holistic Nursing.2006; 14(2): 85-97
42. Motahari M. The evolution of human social. Qom: Sadra Publications; 1975
43. Motahari M. Introduction to Islamic world view-eternal life or the afterlife. Qom: Sadra Publications; 1985.
44. Alee M. destiny of man, six-volume. Qom: Press thirst; 2015.
45. Mohseni M. Medical sociology 5th Ed. Tehran: Tahuri Library; 2009
46. Hosseini al-Hashemi M. Philosophy of Jurisprudence System. Qom: Cultural Center for Islamic Studies; 1996.
47. Dastgheib SA. Ghalbe Salim. Qom: Dar al-Ketab Publications; 1963.
48. Mehdizadeh H. An Introduction to Semantics knowledge of reason in religious interpretation, Mare fat journal. 2004; 4(74): 30-45
49. Motahari M. Introduction to Islamic world view-eternal life or the afterlife. Qom: Sadra Publications; 1982.
50. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. Translated by Raffia H, Sobhanian kh. Tehran: Arjmand 2005; 301-26.
51. Asadzandi M. Evolution of health concept in different cultural theories. In International conference of dialog between religion and science. Meaning of human life and applied subjects. Tehran: 2006.
52. Dulabee I. Mesbah al-Huda.Tehran: Duran; 2006.
53. Koleini A. Kafi principles. Volume1. Translated by Seyyed Jawad Mostafavi, Tehran: Culture of the Prophet Muhammad Progeny Publications; 2007.
54. Mousavi Khomeini R. Description of the host of reason and ignorance Hadith. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini; 2009.
55. Shahidi M. Nahjol al-Balagha of Imam Ali. Tehran: Islamic Revolution training puplication. Sermon of Ham mam (193).2013; 224-228
56. Egeyee J. Holy Man from personal and social perspectives. Journal of Education and psychology. 2006; 36(3): 1-23.
57. Seligman M. Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press; 2002. [Homepage]
58. Askari A. a comparative study of Islam and All port’s theory about the perfect man. Journal of Thought.2012:3(9):77-57
59. Allport G. pattern and growth in personality. New York: Rinehart and Winston Publication; 1966.
60. Nazmi S, Beheshty S. a comparative study of Motahari and Rogers’s anthropological point of view. Journal wisdom and religion.2010; 3(2): 32-46
61. Mesrabadi J. Comparative Study of Islam and Carl Rogers to human nature and perfection. Journal of Islamic education .2007; 4(6); 34-51.
62. Frankel V. a physician and Soul (Translator: Farouk Seif B) Tehran: Dorsa; 2004.
63. Frankel V.Man's Search for Meaning (Translator doctor Movement Salehian, Mahin Milan) 26edition. Tehran: Dorsa; 2011.
64. Motahari M. Temperament. Qom: Sadra Publications; 1986
65. Azerbaijani M. Psychological Perfect Man in Islam. Journal of Science.2011; 3 (9): 6-21
66. Motahari M. Quran and a question of life. Qom: Sadra Publications.; 1989.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asadzandi M. Professors, Spiritual Characteristics for Role- Modeling Education . Educ Strategy Med Sci. 2017; 10 (1) :23-35
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1094-fa.html

اسدزندی مینو. شاخصه های معنوی اساتید در آموزش الگو محور . دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1396; 10 (1) :23-35

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1094-fa.htmlدوره 10، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3701