:: دوره 10، شماره 5 - ( آذر-دی 1396 ) ::
جلد 10 شماره 5 صفحات 364-374 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روان‌شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
اسماعیل صدری دمیرچی 1، غفار کریمیان پور2، سهیلا جلیلیان3
1- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، araz_sadri@yahoo.com
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3- گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (1742 مشاهده)

زمینه و اهداف: هدف از این پژوهش بررسی نقش ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روانشناختی در پیشبینی سرزندگی تحصیلی در دانشجویان است.
روش بررسی: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان رشته پرستاری ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس، 145 تن برای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی، ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روانشناختی استفاده شد و برای تحلیل دادهها نرم‌افزار Spss نسخه 22 و روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) به کار برده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل دادهها نشانگر آن است که بین ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روانشناختی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد و 39 درصد از تغییراتِ سرزندگیِ تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روانشناختی قابل پیش‌بینی است.
 
نتیجه‌گیری: ادراک از محیط یادگیری و سرسختی روانشناختی از عوامل مهم و مرتبط با سرزندگی تحصیلی دانشجویان هستند.

واژه‌های کلیدی: ادراک از محیط یادگیری، سرسختی روان‌شناختی، سرزندگی تحصیلی
متن کامل [PDF 893 kb]   (951 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۴


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 5 - ( آذر-دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها