:: دوره 10، شماره 2 - ( خرداد- تیر 1396 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 141-148 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان شراکت دانشگاه های علوم پزشکی با دیگر بخش ها
امین باقری کراچی 1، عباس عباس پور2
1- گروه علوم تربیتی، پردیس شهید رجایی فارس، دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران ، bagherikerachi@gmail.com
2- گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:   (1288 مشاهده)

زمینه و اهداف: هدف این مقاله بررسی میزان شراکت دانشگاه‌های علوم پزشکی با دیگر بخش‌های جامعه از نظر اعضای هیئت‌علمی بود.

روش بررسی: روش این تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس بود که یک نمونه 152 نفری از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. جهت بررسی اعتبار محتوایی پرسشنامه، از استادان محترم راهنما و چند تن از متخصصان خواسته شد که نظرات خود را در مورد روایی سؤالات اعلام نمایند و براساس نظرات آن‌ها نقایص پرسشنامه برطرف گردید و آخرین اصلاحات در متن پرسشنامه به عمل آمد و شکل نهایی پرسشنامه تدوین گردید. پایایی کل پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 0/875 برآورد گردید. برای آزمون سؤالهای پژوهش از آزمون تی استفاده‌شده است. این تحقیق در سال 1395 به پایان رسید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اگر چه میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد میزان شراکت اثربخش دانشگاه‌های علوم پزشکی با دیگر بخش‌ها بیشتر از متوسط است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد

نتیجه‌گیری: دانشگاه‌های علوم پزشکی بایستی با بخش‌های دیگر جامعه شراکت و همکاری بیشتری داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: شراکت، علوم پزشکی، بخش خصوصی
متن کامل [PDF 709 kb]   (287 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: تعامل دانشجویان با آموزش
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۱۷


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 2 - ( خرداد- تیر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها