:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 115-122 برگشت به فهرست نسخه ها
رویکرد و عملکرد اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت در طرح تحول سلامت – مطالعه کیفی
دکتر محمدرضا یوسفی1، دکتر محمدحسین تازیکی2
1- کارشناس ارشدآموزش پزشکی، مربی، مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران ، dr.mryousefi@yahoo.com
2- متخصص جراحی گوش وحلق وبینی، دانشیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
چکیده:   (698 مشاهده)
مقدمه: طیف گسترده وظایف هیئت علمی همراه با افزایش کارایی مستلزم حضور تمام وقت و مؤثر می‌باشد. لذا فعالیت اعضای هیأت علمی در طرح تحول سلامت بصورت تمام وقت اجرا می‌گردد. هدف این مطالعه بررسی رویکرد وعملکرد اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت درفعالیت های آموزشی توام باخدمات بهینه درمانی به منظورپاسخگویی به نیازهای مردم باکمترین دغدغه در پرداخت هزینه هادردانشکده پزشکی گرگان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه کیفی 17 تن ازاعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت درطرح تحول سلامت باروش مبتنی برهدف انتخاب شدند. سپس مصاحبه‌های عمیق، وسیع ونیمه ساختارومتقابل (چهره به چهره) تا اشباع داده‌ها به صورت انفرادی صورت گرفت. متن مصاحبه هاروی کاغذ نگاشته وبا روش ون مانن در چهار مرحله مورد تجزیه وتحلیل محتوائی موضوعی قرارگفتندومضمون هاوکدهای مفهومی (تم) از آن استخراج شدند.
یافته‌ها: با استفاده از تحلیل دست نوشته‌ها، تعداد قابل توجهی مضمون‌ها یادرون مایه اولیه و سه درون مایه اصلی"تم" که هر یک چند درون مایه فرعی داشتند، استخراج شد. درون مایه اصلی در سه طبقه، شامل " فوائد و ضرورت تمام وقتی اعضای هیئت علمی بالینی درطرح تحول سلامت یا درون مایه فرعی "، " چالش‌ها یا درون مایه فرعی " و "راهکارها یا درون مایه فرعی" دسته بندی شدند که این درون مایه‌های اصلی و فرعی با جملاتی از بیانات شرکت کنندگان در مطالعه توضیح داده شد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد درتامین عدالت اجتماعی ودسترسی جامعه به خدمات وپاسخگویی بهنگام به نیازهای مردم با بهره‌مندی بیماران از خدمات بهینه با نرخ ارزان‌تر، مستلزم بسترمناسب زیرساخت‌ها ونظارت کافی وپویامی باشدوضرورت داردباواقعی نمودن تعرفه هاوپرداختی های به موقع وراه اندازی کلینیکهای ویژه بعنوان مطب هویت شغلی آنان حفظ و موجب افزایش رضایت مندیشان گردد. وتمهیداتی صورت گیردتاباویزیت بیماران، فرصت آموزش پاسخگو فراهم گردد.

واژه‌های کلیدی: هیئت علمی بالینی تمام وقت، طرح تحول سلامت، آموزش پاسخگو
متن کامل [PDF 710 kb]   (215 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Ghazizadeh SAH. Full-Time Doctors: A Successful Experience in the World. Tehran, Iran: Parliament's Healthcare Committee; 2012. [PMCID]
2. Bahadori M, Ravangard R, Alimohammadzadeh K, Hosseini SM. Plan and road map for health reform in Iran. BMJ. 2015;351:h4407. [DOI:10.1136/bmj.h4407] [PMID]
3. Academic Rules and Regulations, Chapter One. Tehran, Iran: Educational deputy of the Ministry of Health and Medical Education; 2009.
4. Executive Order on how to pay a full time doctoral specialist physician. Tehran, Iran: Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical Education; 2014.
5. Guideline on how to manage the teaching hospitals of the Board of Trustees and the full regulations of the Physicians - Article 1 - Paragraphs 1 and 2 in Law of the 5th Development Plan of the Islamic Republic of Iran. Tehran, Iran: Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical Education; 2007.
6. Flexner A. Medical education in the United States and Canada. Bulletin of the World Health Organization. 2002;80(2):594-602. [PMID] [PMCID]
7. Full-time Geographic Faculty Membership Practice Directions. Tehran, Iran: Educational Deputy of the Ministry of Health and Medical Education; 2010.
8. Pollart SM, Dandar V, Brubaker L, Chaudron L, Morrison LA, Fox S, et al. Characteristics, satisfaction, and engagement of part-time faculty at U.S. medical schools. Acad Med. 2015;90(3):355-64. [DOI:10.1097/ACM.0000000000000470] [PMID]
9. Barzansky B, Kenagy G. The full-time clinical faculty: what goes around, comes around. Academic Medicine. 2010;85(2):260-5. [DOI:10.1097/ACM.0b013e3181c85b22] [PMID]
10. Davis A. Doctor ally Prepared Clinical Faculty, Full-time: Betty Irene Moore School of Nursing, Education Building; 2015.XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها