[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 39-47 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی اهمال‌کاری‌تحصیلی بر اساس هوش‌هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه‌روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی
دکتر اصغر جعفری 1، خانم مرضیه سادات سیدخراسانی2
1- گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، as_jafari@sbu.ac.ir
2- گروه روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
چکیده:   (1243 مشاهده)
مقدمه: اهمال‌کاری‌تحصیلی، به تعویق انداختن انجام تکالیف آموزشی و پژوهشی است که عوامل هیجانی، انگیزشی و توانمندی‌های روان‌شناختی فراگیران در آن نقش دارند. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس هوش‌هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه‌روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 1396- 1395، 300 دانشجو، از دانشکده‌های دندان‌پزشکی (14 نفر)، پزشکی (144 نفر)، پیراپزشکی (44 نفر)، پرستاری (65 نفر)، بهداشت (33 نفر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اهمال‌کاری‌تحصیلی Solomon و Rothblum، هوش‌هیجانی Bar- On و سرمایه‌روان‌شناختی Luthans & et al جمع‌آوری شدند. همه پرسشنامه‌ها دارای روایی و پایایی مطلوبی بودند. داده‌ها به‌وسیله آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به شیوه گام به گام تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین هوش‌هیجانی و مؤلفه‌های خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با اهمال‌کاری‌تحصیلی رابطه معناداری و منفی وجود دارد (01/0 > P). هوش‌هیجانی سهم مثبت و معناداری در پیش‌بینی مولفه‌های سرمایه‌روان‌شناختی دارد و مولفه‌های سرمایه‌روان‌شناختی در رابطه هوش‌هیجانی و اهمال‌کاری‌تحصیلی نقش واسطه‌ای دارد (01/0 > P).
نتیجه‌گیری: نقش واسطه‌ای مولفه‌های سرمایه‌روان‌شناختی در رابطه هوش‌هیجانی و اهمال‌کاری‌تحصیلی جزیی است. سرمایه روان‌شناختی تأثیر هوش هیجانی را بر اهمال‌کاری کاهش می‌دهد اما این تأثیر کامل نیست، یعنی رابطه هوش هیجانی و اهمال‌کاری هم چنان معنادار باقی می‌ماند. لذا به منظور کاهش اهمال‌کاری دانشجویان و پیشگیری از تأثیر آسیب‌زای هوش هیجانی پایین در بروز مشکلات تحصیلی، پیشنهاد می‌شود علاوه بر بهبود سطح هوش هیجانی، زمینه ارتقاء سرمایه روان‌شناختی نیز فراهم شود
واژه‌های کلیدی: اهمال‌کاری تحصیلی، هوش‌هیجانی، سرمایه روان شناختی، دانشجویان علوم‌پزشکی
متن کامل [PDF 949 kb]   (323 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Klingsieck KB. Procrastination in Different Life-Domains: Is Procrastination Domain Specific? J Curr Psychol 2013;32(2):175-85. [DOI:10.1007/s12144-013-9171-8]
2. Xu P, González-Vallejo C, Xiong ZH. State anxiety reduces procrastinating behavior. Motiv Emot. 2016;40(4):625-37. [DOI:10.1007/s11031-016-9554-x]
3. Solomon LJ, Rothblum ED. Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. J Counsel Psychol. 1984;31(4):503-9. [DOI:10.1037/0022-0167.31.4.503]
4. Schouwenburg HC. Procrastination in Academic Settings: General Introduction. Counseling the procrastinator in academic settings. Washington American Psychological Association; 2004. p. 3-17. https://doi.org/10.1037/10808-001 [DOI:10.1037/10808-000]
5. Orpen C. The Causes and Consequences of Academic Procrastination: a research note. Westminster Stud Educ. 2006;21(1):73-5. [DOI:10.1080/0140672980210107]
6. Steel P. The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychol Bull. 2007;133(1):65-94. [DOI:10.1037/0033-2909.133.1.65] [PMID]
7. Vaisi F. [The relationship between self-efficacy and social anxiety with educational procrastination among students in Marivan city]. Tehran Psychology department, Tehran University, 2012.
8. Sirois FM, Kitner R. Less Adaptive or More Maladaptive? A Meta-analytic Investigation of Procrastination and Coping. Eur J Pers. 2015;29(4):433-44. [DOI:10.1002/per.1985]
9. Flett AL, Haghbin M, Pychyl TA. Procrastination and Depression from a Cognitive Perspective: An Exploration of the Associations Among Procrastinatory Automatic Thoughts, Rumination, and Mindfulness. J Ration Emot Cogn Behav Ther. 2016;34(3):169-86. [DOI:10.1007/s10942-016-0235-1]
10. Schraw G, Wadkins T, Olafson L. Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. J Educ Psychol. 2007;99(1):12-25. [DOI:10.1037/0022-0663.99.1.12]
11. Zhou M, Kam CCS. Trait procrastination, self-efficacy and achievement goals: the mediation role of boredom coping strategies. Educ Psychol. 2017;37(7):854-72. [DOI:10.1080/01443410.2017.1293801]
12. Rabin LA, Fogel J, Nutter-Upham KE. Academic procrastination in college students: The role of self-reported executive function. J Clin Exp Neuropsychol. 2011;33(3):344-57. [DOI:10.1080/13803395.2010.518597] [PMID]
13. Hen M, Goroshit M. Academic procrastination, emotional intelligence, academic self-efficacy, and GPA: a comparison between students with and without learning disabilities. J Learn Disabil. 2014;47(2):116-24. [DOI:10.1177/0022219412439325] [PMID]
14. Mayer JD, Salovey P, Caruso D, Sternberg RJ. Mod Emot Intel. 2000:396-420.
15. Karimi F. [Religious Beliefs and Emotional Intelligence in University Students]. Educ Strategy Med Sci 2014;7(2):121-6.
16. Bar-On R. A measure of emotional and social intelligence in Chicago. Can J Behav Sci. 1997;18:123-37.
17. AlDosiry KS, Alkhadher OH, AlAqraa EM, Anderson N. Relationships between emotional intelligence and sales performance in Kuwait. Rev Psicol Trabajo Organ. 2016;32(1):39-45. [DOI:10.1016/j.rpto.2015.09.002]
18. Low G, Nelson D. Emotional Intelligence and college success: A research-based assessment and intervention. 39th Annual Conference of the College Reading and Learning Association and the 25th Annual Conference of College Academic Support Programs; Austin, Texas2006.
19. Deiz M, Tras Z, Aydogan D. An investigation of academic procrastination, locus of control, and emotional intelligence. J Educ Sci Theory Pract. 2009;9:623-32.
20. Hicks RE, Yao F. Psychological capital as mediator between adaptive perfectionism and academic procrastination. GSTF J Psychol. 2015;2(1):34-40.
21. Zubair A, Kamal A. Work Related Flow, Psychological Capital, and Creativity Among Employees of Software Houses. J Psychol Stud. 2015;60(3):321-31. [DOI:10.1007/s12646-015-0330-x]
22. Şimşek E, Aktaş H, editors. The evaluation of communication skills and Emotional Intelligence in the context of work values. Proceeding the International Conference on Communication, Media, Technology and Design; 2013.
23. Luthans F, Youssef C, Avolio B. Psychological capital: Developing the human competitive edge. Oxford: Oxford University Press; 2007.
24. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; 1986.
25. Wolters CA. Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. J Educ Psychol 2003;95(1):179-87. [DOI:10.1037/0022-0663.95.1.179]
26. Bong M. Role of Self-Efficacy and Task-Value in Predicting College Students' Course Performance and Future Enrollment Intentions. Contemp Educ Psychol. 2001;26(4):553-70. [DOI:10.1006/ceps.2000.1048] [PMID]
27. van Eerde W. A meta-analytically derived nomological network of procrastination. J Pers Individ Dif. 2003;35(6):1401-18. [DOI:10.1016/S0191-8869(02)00358-6]
28. Mahasneh AM. The relationship between Multiple Intelligence and Self-efficacy among sample of Hashemite university students. Int J Educ Res. 2013;1(5):1-12.
29. Klassen RM, Kuzucu E. Academic procrastination and motivation of adolescents in Turkey. Educ Psychol. 2009;29(1):69-81. [DOI:10.1080/01443410802478622]
30. Setayeshi Azhari M, Mirnasa M, Mohebbi M. [The Relationship between Hopefulness and Academic Achievement: The Mediating Role of the Academic Procrastination]. J Instruct Eval. 2017;10(37):125-42.
31. Snyder C. The psychology of hope: You can get there from here. New York1994.
32. Alexander ES, Onwuegbuzie AJ. Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. J Pers Individ Dif. 2007;42(7):1301-10. [DOI:10.1016/j.paid.2006.10.008]
33. Wilson CA, Saklofske DH. The relationship between trait emotional intelligence, resiliency, and mental health in older adults: the mediating role of savouring. J Aging Ment Health. 2018;22(5):646-54. [DOI:10.1080/13607863.2017.1292207] [PMID]
34. Keyhani M, Taghvaei D, Rajabi A, Amirpour B. [Internal Consistency and Confirmatory Factor Analysis of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) among Nursing Female]. Iran J Med Educ. 2015;14(10):851-9.
35. Luthans F, Avolio B, Avey J. Psychological capital questionnaire. New York: Mind Garden Inc; 2007.
36. Abolmaali K, Mahmudi R. The Prediction of Academic Achievement Based on Resilience and Perception of the Classroom Environment. Open Sci J Educ. 2013;1(1):7.
37. Siu OL, Bakker AB, Jiang X. Psychological Capital Among University Students: Relationships with Study Engagement and Intrinsic Motivation. J Happiness Stud. 2013;15(4):979-94. [DOI:10.1007/s10902-013-9459-2]
38. Mohebi Nooredinvand M, Shehni Yeilagh M, Sharifi H. [The relationship of psychological capital (hope, optimism, resiliency and self-efficacy) with the achievement goals and academic performance of the first-year students]. J Res Curricul Plan. 2014;2(13):61-79.
39. Carver CS, Scheier MF. On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University Press; 1998. [DOI:10.1017/CBO9781139174794]
40. Şimşek E, Aktaş H. Is Psychological Capital a Form of Emotional Intelligence? A Research on University Students. International Conference on Contemporary Issues in Education2016.
41. Malik SZ, Masood S. Emotional Intelligence and Resistance to Change: Mediating role of Psychological Capital in Telecom Sector of Pakistan. Pakistan J Commerce Soc Sci 2015;9(2).
42. Mellão N, dos Santos Mendes Mónico L. The relation between emotional intelligence and psychological capital of employees. Int J Dev Educ Psychol. 2013;2(1).
43. Moshtaghi S, Moayedfar H. [The role of psychological capital components (Hope, Optimism, Resiliency and Self-Efficacy) and Achievement goals Orientation in predicting Academic Procrastination in Students]. Q J Cogn Ways Educ. 2017;5(8):61-78.
44. Jokar B, Delavrparvar M. [The Relationship between Educational Outcome and Progression Goals]. J Adv Think Educ. 2007;39(30):61-80.
45. Lee E. The relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. J Genet Psychol. 2005;166(1):5-14. [DOI:10.3200/GNTP.166.1.5-15] [PMID]
46. Wahyukaton NR. Comparative study of Emotional Intelligence and Entrepreneurial Orientation between Malaysian and Indonesian University Students. Fifth International Conference on Marketing and Retaling (5TH Inco Mar2015.
47. Mohamad M, Jais J. Emotional Intelligence and Job Performance: A Study among Malaysian Teachers. Proc Econom Fin. 2016;35:674-82. [DOI:10.1016/S2212-5671(16)00083-6]
48. Klassen RM, Krawchuk LL, Rajani S. Academic procrastination of undergraduates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination. Contemp Educ Psychol. 2008;33(4):915-31. [DOI:10.1016/j.cedpsych.2007.07.001]
49. Seo EH. Self-Efficacy as a Mediator in the Relationship between Self-Oriented Perfectionism and Academic Procrastination. Soc Behav Pers. 2008;36(6):753-64. [DOI:10.2224/sbp.2008.36.6.753]
50. Tan CX, Ang RP, Klassen RM, Yeo LS, Wong IYF, Huan VS, et al. Correlates of Academic Procrastination and Students' Grade Goals. J Curr Psychol. 2008;27(2):135-44. [DOI:10.1007/s12144-008-9028-8]
51. Chow HP. Procrastination among undergraduate students: effects of emotional intelligence, school life, self-evaluation, and self-efficacy. Alberta J Educ Res. 2011;57(2):234-40.
52. Strunk KK, Steele MR. Relative contributions of self-efficacy, self-regulation, and self-handicapping in predicting student procrastination. Psychol Rep. 2011;109(3):983-9. [DOI:10.2466/07.09.20.PR0.109.6.983-989] [PMID]
53. Ling-ping ZW-xX, Kai-feng Q. Interaction Among Middle School Students' Academic Self-Efficacy: Procrastination and Burnout [J]. J Xihua Univ Philos Soc Sci. 2013;2:015.
54. Robbins S, Millet B, Caccioppe R, Waters- Marsh T. Organizational behavior. 2nd ed. Australia: Prentice Hall; 1998.
55. Luthans F, Youssef C. Emerging positive organizational behaviour. J Manage. 2004;33(1):321-49.
56. Buwalda J, Blank LE, Schouwenburg PF, Copper MP, Strackee SD, Voute PA, et al. The AMORE protocol as salvage treatment for non-orbital head and neck rhabdomyosarcoma in children. Eur J Surg Oncol. 2004;30(8):884-92. [DOI:10.1016/S0748-7983(04)00146-5]
57. Philippe FL, Lecours S, Beaulieu-Pelletier G. Resilience and positive emotions: examining the role of emotional memories. J Pers. 2009;77(1):139-75. [DOI:10.1111/j.1467-6494.2008.00541.x] [PMID]
58. Youssef C, Luthans F. Resiliency development of organizations, leaders and employees: Multi-level theory building for sustained performance. In: Gardner W, Avolio B, Walumbwa F, editors. Authentic leadership theory and practice: Origins, effects and development. Oxford: Elsevier; 2005. p. 303–43.
59. Ruthig JC, Haynes TL, Perry RP, Chipperfield JG. Academic optimistic bias: Implications for college student performance and well-being. Soc Psychol Educ. 2007;10(1):115-37. [DOI:10.1007/s11218-006-9002-y]
60. Saricam H, Celik I, Coşkun L. The Relationship between Emotional Intelligence, Hope and Life Satisfaction in Preschool Preserves Teacher. Int J Res Teach Educ 2015;6(1):1-9.
61. Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Pers Psychol. 2007;60(3):541-72. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jafari A, Seyyed Khorasani M S. The Prediction of Academic Procrastination Based on Emotional Intelligence with Mediating Role of Psychological Capital in Medical Sciences Students. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (2) :39-47
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1339-fa.html

جعفری اصغر، سیدخراسانی مرضیه سادات. پیش‌بینی اهمال‌کاری‌تحصیلی بر اساس هوش‌هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه‌روان‌شناختی در دانشجویان علوم پزشکی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (2) :39-47

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1339-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855