:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت شکوفایی معلمان شهر تهران و مقایسه آن بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی
هانیه هژبریان1، علی محمد رضایی 2، ایمان ا. . بیگدلی3، محمود نجفی4، محمدعلی محمدی فر4
1- دانشجوی دکتری
2- استادیار ، rezaei_am@semnan.ac.ir
3- استاد
4- استادیار
چکیده:   (158 مشاهده)
چکیده
اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی شکوفایی معلمان شهر تهران بر مبنای الگوی بومی شکوفایی روانشناختی و مقایسه آن بر اساس متغیرهای جمعیت شناسی بود.
روش­ها: به منظور انجام این پژوهش توصیفی، 412 نفر از معلمان دبیرستان­های شهر تهران به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس شکوفایی روانشناختی HPFS (هژبریان، رضایی، بیگدلی، نجفی و محمدی­فر، 1396) بود. این مقیاس 3 مولفه احساس رضایت/شادکامی، شایستگی/پیشرفت فردی و مشارکت اجتماعی را اندازه­گیری می­کند. نتایج با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و ‌تک متغیره تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج توصیفی نشان داد که 6/4 درصد معلمان پژمرده، 8/41 درصد نسبتا شکوفا و 6/53 درصد شکوفا می­باشند. وضعیت معلمان در مولفه شایستگی/پیشرفت فردی نسبتا مطلوب و از نظر احساس رضایت/شادکامی نیازمند توجه است. مقایسه شکوفایی براساس متغیرهای جمعیت­شناختی نیز نشان داد که معلمان متاهل در هر سه مولفه شکوفایی نمرات بالاتری به دست آوردند. معلمان رسمی نیز در مولفه مشارکت اجتماعی نمرات بالاتری نسبت به معلمان غیر رسمی کسب کردند. میزان شکوفایی بر اساس سایر متغیرها (جنسیت، رشته و  مدرک تحصیلی، تحصیلات والدین، سابقه خدمت و قومیت) در معلمان تفاوت معناداری نداشت.
بحث: با توجه به نتایج، پیشنهاد می­شود یک برنامه تربیتی- مداخله­ای واحد برای پرورش و ارتقاء شکوفایی معلمان تدوین گردد. در تدوین برنامه مداخله­ای، تأکید بیشتری بر بعد احساسی شکوفایی در معلمان شود. همچنین تفاوت­های موجود بین معلمان متأهل و مجرد و معلمان رسمی و غیر رسمی در نظر گرفته شود. 
واژه‌های کلیدی: شیوع شناسی، شکوفایی، احساس رضایت، شادکامی، شایستگی، مشارکت اجتماعی
     
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها