[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 73-82 برگشت به فهرست نسخه ها
مروری بر وضعیت آسکی در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران
کبری صالحی1، زهرا صالحی، مهسا شکور2، فریبا حقانی3
1- ، k_salehi@nm.mui.ac.ir
2- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
3- گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (1264 مشاهده)
مقدمه: علیرغم مقالات اصیل متعدد در ارتباط با آسکی در ارزشیابی بالینی پرستاری و مامایی در ایران، مشخص نیست بر اساس شواهد حاصل از آنها روایی و پایایی آسکی تأیید می‌شود و برای ارزشیابی بالینی دانشجویان روش مناسبی است؟ جهت پاسخ به این سؤالات مرور مطالعات موجود صورت گرفت تا وضعیت آسکی را در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران مشخص سازد.
روش کار: در این مطالعه مروری، پایگاه‌های اطلاعاتی بین المللی Web of Science، Scopous، Proquest وPubmed  و پایگاههای داده ایرانی مانند Irondoc، Magiran، SID برای یافتن مطالعات انتشاریافته در فاصله سالهای 2000 تا 2017 با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط جستجو شدند. متن کامل مقالات انتخاب شده توسط دو مرورگر بررسی و یافته‌های مشابه مطالعات در قالب مضمون طبقه بندی گردید.
یافته‌ها: در مجموع 23 مطالعه مرور شد. این مطالعات مهارت بالینی دانشجویان (11 مطالعه)، روایی و پایایی آزمون (4 مطالعه)، رضایتمندی و دیدگاه دانشجویان (6 مطالعه) و عوامل تنش زا و اضطراب ناشی از آسکی (2 مطالعه) را بررسی کرده‌اند. ضرورت ارزشیابی بالینی از طریق آسکی، آسکی آزمونی روا و پایا، آسکی تجربه‌ای رضایت بخش برای دانشجویان، آسکی و یادگیری دانشجویان و تلفیق تئوری و بالین، آماده سازی محیط، مربیان و دانشجویان قبل از برگزاری آزمون از یافته‌های اصلی به دست آمده بود.
نتیجه گیری: مرور شواهد موجود نشان می‌دهد در نظام ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران، آسکی آزمونی روا و پایا و مهم‌ترین نقطه قوت آن، رضایت بخش بودن آن برای دانشجویان است. در راستای عملکرد بهتر دانشجویان در طی آزمون، برنامه ریزی‌های دقیق‌تری قبل از برگزاری آزمون نیاز است.
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی بالینی ساختارمند عینی، دانشجویان، پرستاری، مامایی، ایران، مرور متون
متن کامل [PDF 698 kb]   (359 دریافت)    
نوع مطالعه : مروری سيستماتيک | موضوع مقاله: آموزش مجازی علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Sadeghi T, Shahabi M. Evaluation of Nursing Students Using Objective Structured Clinical Examination: A Strategy for Assessing Students' Competence. Strides Dev Med Educ. 2015;12(1):228-36.
2. Aliasgharpour M, Sanaie N, Bahramnezhad F, Kazemnezhad A. A comparative study of students' and teachers' views about priority of clinical evaluation tools at dialysis unit. Strides Dev Med Educ. 2013;6(12):33-43.
3. Erfanian F, Khadivzadeh T. Evaluation of midwifery students' competency in providing intrauterine device services using objective structured clinical examination. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011;16(3):191-6. [PMID] [PMCID]
4. As'adi S, Akbar D. Medical group students' evaluation methods appropriate with world federation of medical education. 1st ed. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences; 2010. [PMID]
5. Shamshiri M, Sadeghi T, Mohammadi N. Innovative Problem-Based Methods in Evaluation of Clinical Competencies. Strides Dev Med Educ. 2013;9(2):198-202.
6. Malekan Rad E, Einollahi B, Hosseini S, Momtazmanesh N. Education and Clinical Evaluation. Tehran: Tohfe; 2006.
7. Zareie F. Review on clinical evaluation using OSCE. 1st ed. Tehran: Gouyesh; 2005.
8. Dent J, Harden R. A practical guide for medical teachers. 3th ed. New York: Elsevier; 2009.
9. Schoonheim-Klein ME, Habets LL, Aartman IH, van der Vleuten CP, Hoogstraten J, van der Velden U. Implementing an Objective Structured Clinical Examination (OSCE) in dental education: effects on students' learning strategies. Eur J Dent Educ. 2006;10(4):226-35. [DOI:10.1111/j.1600-0579.2006.00421.x] [PMID]
10. Pishkar Mofrad Z, Navidian A, Robabi H. An assessment of traditional and objective structured practical evaluation methods on satisfaction of nursing students in Zahedan Faculty of Nursing and Midwifery: A comparing. J Med Educ Dev. 2013;7(4):2-14.
11. Watson R, Stimpson A, Topping A, Porock D. Clinical competence assessment in nursing: a systematic review of the literature. J Adv Nurs. 2002;39(5):421-31. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2002.02307.x] [PMID]
12. Mitchell ML, Henderson A, Groves M, Dalton M, Nulty D. The objective structured clinical examination (OSCE): optimising its value in the undergraduate nursing curriculum. Nurse Educ Today. 2009;29(4):398-404. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.10.007] [PMID]
13. Rushforth HE. Objective structured clinical examination (OSCE): review of literature and implications for nursing education. Nurse Educ Today. 2007;27(5):481-90. [DOI:10.1016/j.nedt.2006.08.009] [PMID]
14. Bartfay WJ, Rombough R, Howse E, Leblanc R. Evaluation. The OSCE approach in nursing education. Can Nurse. 2004;100(3):18-23. [PMID]
15. Aronowitz T, Aronowitz S, Mardin-Small J, Kim B. Using Objective Structured Clinical Examination (OSCE) as Education in Advanced Practice Registered Nursing Education. J Prof Nurs. 2017;33(2):119-25. [DOI:10.1016/j.profnurs.2016.06.003] [PMID]
16. Barry M, Noonan M, Bradshaw C, Murphy-Tighe S. An exploration of student midwives' experiences of the Objective Structured Clinical Examination assessment process. Nurse Educ Today. 2012;32(6):690-4. [DOI:10.1016/j.nedt.2011.09.007] [PMID]
17. Khademolhosseini S, Mokhtari Nouri J, Feyzi F. Comparison of performance evaluation methods of nursing students in clinical training. Educ Strategy Med Sci. 2012;5(3):171-5.
18. Nasiri S, Abbaszadeh F, Kafaei Atrian M, Mousavi G. Reliability and validity of the Objective Structured Clinical Examination in the evaluation of clinical skills of midwifery students(Kashan, 2014). Educ Res Med Sci. 2015;4(2):50-3.
19. Zand S, Jafarimanesh H, Rezaie N, Paknia B. Designing the clinical performance evaluation using cell phone. J Med Educ Dev. 2015;8(19):1-4.
20. CONSORT. CONSORT 2010 Checklist of information to include when reporting a randomized trial 2010 [Available from: http://www.consort-statement.org/media/default/downloads.
21. Ryan R, Hill S, Prictor M, McKenzie J. Cochrane Consumers and Communication Review Group: Study Quality Guide; 2013 [Available from: http://cccrg.cochrane.org/authorresources.
22. Wells G, Shea B, O'connell D, Peterson J, Welch V, Losos M, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomized studies in meta-analysis 2011 2016 [Available from: http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp.
23. Freeth D, Hammick M, Koppel I, Reeves S, Barr H. A critical review of evaluations of interprofessional education. May 2002. 2004.
24. Mozafari M. Practice of senior nursing student in the cardiac intensive care with using OSCI exam. J Ilam Univ Med Sci. 2003;12:45-52.
25. Chehrzad M, Mirzaei M, Kazemnejad E. Comparison between two methods: Objective structured clinical evaluation (OSCE) and traditional on nursing students' satisfaction. J Guilan Univ Med Sci. 2004;13(50):8-13.
26. Dokoohaki R, Sharafi N, Rahnema S, Hooshang A, Jahanbin I. Evaluation of knowledge and practice of the third year nursing students about drugs by OSCE method. Iranian J Nurs. 2008;21(55):101-9.
27. Zare A, Masooleh Shadman R, Chehrzad M, Roshan Atrkar Z. Comparing two methods of evaluation, objective structured practical examination and traditional examination, on the satisfaction of students in Shahid Beheshti faculty of nursing and midwifery. Bi-Q J Guilan Prov Nurs Midwifery Sch. 2008;18(59):22-30.
28. Noohi E, Motesadi M, Haghdoost A. Clinical Teachers' Viewpoints towards Objective Structured Clinical Examination in Kerman University of Medical Science. Iranian J Med Educ. 2008;8(1):113-9.
29. Moattari M, Abdollah Zargar S, Mousavi-Nasab M, Zare N. Reliability and Validity of OSCE in evaluating clinical skills of students. J Med Educ. 2009;12(3):79-85.
30. Bolourchifard F, Neishabory M, Ashketorab T, Nasrollahzadeh S. Satisfaction of nursing students with two clinical evaluation methods: objective structured clinical examination (OSCE) and practical examination of clinical competence. Adv Nurs Midwifery. 2010;19(66):38-42.
31. Hosseini SA, Fatehi N, Eslamian J, Zamani M. Reviewing the nursing students' views toward OSCE test. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011;16(4):318-20. [PMID] [PMCID]
32. Mirfeizi M, Mehdizadeh Tourzani Z, Bahrami Babaheydari T, Mirfeizi S, Asghari Jafarabadi M, Mirheydari M. A Comparative Study on Evaluating of Knowledge and clinical Practices of Midwifery Students in the Courses of Physiopathology, Infectious and Internal Diseases and Surgery based on Objective Structured Clinical Examination and Traditional Assessment Methods. Future Med Educ J. 2012;2(4):3-8.
33. Sadeghi T, Ravari A, Shahabinejad M, Hallakoei M, Shafiee M, Khodadadi H. Performing of OSCE method in nursing students of Rafsanjan University of medical science before entering to clinical field inyear 2010; A process for quality improvement. CHJ 2012;6(1-2):1-8.
34. Bagheri M, Sadeghnezhd Forotgheh M, Shaghayee Fallah M. The comparison of stressors in the assessment of basic clinical skills with traditional method and OSCE in nursing students. Life Sci J. 2012;9(4):1748-52.
35. Hosseini S, Hosseini F, Vartanoosian J, Farzinfard F, editors. Validity & reliability of OSCE/OSPE in assessing biochemistry laboratory skills of freshman nursing students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. ICERI2013 Proceedings; 2013: IATED.
36. Imanipour M, Peyrovi H. Evaluation of nursing students' performance related to cardiopulmonary resuscitation skills in critical care master course by objective structured clinical examination. Cardiovasc Nurs J. 2014;2(4):26-34.
37. Delavar MA, Salmalian H, Faramarzi M, Pasha H, Bakhtiari A, Nikpour M, et al. Using the objective structured clinical examinations in undergraduate midwifery students. J Med Life. 2013;6(1):76-9. [PMID] [PMCID]
38. Mirfeizi M, Mehdizadeh Tourzani M, Mirfeizi S, Asghari-Ja'farabadi M, Mirheydari M, Khorsand G. The objective structured clinical examination (OSCE): Is reliable and valid method in evaluating the knowledge and clinical practice of midwifery students? Future Med Educ J. 2013;3(4):20-4.
39. Serveh P, Golmakani N, Movaffaq G, Ja'fari Sani H. The Study of Prescription-writing Errors of Midwifery Students in Common Gynecological Treatments. J Midwifery Reprod Health. 2014;2(2):105-11.
40. Dadvar L, Dadgari A, Mirzaee M, Rezaee M. Evaluation of educational goals achievement in Fundamental nursing clinical skills: application OSCE among senior nursing students in ICU. J Knowledge Health 2015;9(4):24-31.
41. Zehni K, Rokhzadi MZ, Mahmoodi s, Abdolmaleki MR, Salehnezhad G. Evaluation of Achieving to Clinical objectives in Nursing Students in Critical Care Units. Research in Medical Education. 2015;7(2):37-44. [DOI:10.18869/acadpub.rme.7.2.37]
42. Moghimian M, Hashemi M, Kashani F, Karimi T, Atashi V, Salarvand S. Comparison the Effect of Objective Structured Clinical Evaluation (OSCE) with Direct and Indirect Supervision on Nursing Student's Test Anxiety. J Nurs Educ. 2015;4(2):1-8.
43. Sola M, Pulpon AM, Morin V, Sancho R, Cleries X, Fabrellas N. Towards the implementation of OSCE in undergraduate nursing curriculum: A qualitative study. Nurse Educ Today. 2017;49:163-7. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.11.028] [PMID]
44. Hoseini BL, Mazloum SR, Jafarnejad F, Foroughipour M. Comparison of midwifery students' satisfaction with direct observation of procedural skills and current methods in evaluation of procedural skills in Mashhad Nursing and Midwifery School. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013;18(2):94-100. [PMID] [PMCID]
45. Golmakani N, Yousefzadeh S. The Midwifery Students' Perspective about Clinical Evaluation Based on Log book. J Res Dev Nurs Midwifery. 2012;9(1):103-11.
46. Habibi H, Khaghanizadeh M, Mahmoudi H, Ebadi A, Seyed Mazhari M. Comparison of the Effects of Modern Assessment Methods(DOPS and Mini-CEX) with traditional method on Nursing Students' Clinical Skills: A Randomized Trial. Iranian J Med Educ. 2013;13(5):364-72.
47. Esmaeili M, Valiee S, Parsa-yekta Z, Ebadi A. Translation and psychometric evaluation of clinical performance assessment scale among nursing students. Strides Dev Med Educ. 2013;10(2):288-97.
48. Sahebalzamani M, Farahani H, Pouryani A. Assessing the Reliability and Validity of the Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) for Nursing Student. J Appl Environ Biol Sci. 2013;3(9):78-82.
49. Al-Wardy NM. Assessment methods in undergraduate medical education. Sultan Qaboos Univ Med J. 2010;10(2):203-9. [PMID] [PMCID]
50. Kamali S, Jafari E. Evaluation of Midwifery Clinical Teachers and Students Viewpoints towards Logbook. J Med Edu Dev. 2009;1(1):1-8.
51. Brosnan M, Evans W, Brosnan E, Brown G. Implementing objective structured clinical skills evaluation (OSCE) in nurse registration programmes in a centre in Ireland: a utilisation focused evaluation. Nurse Educ Today. 2006;26(2):115-22. [DOI:10.1016/j.nedt.2005.08.003] [PMID]
52. Massomi M, Ebadi A. OSCE in Clinical evaluation of nursing students. Educ Strides Med Sci. 2010;1(1):19-27.
53. Muldoon K, Biesty L, Smith V. 'I found the OSCE very stressful': student midwives' attitudes towards an objective structured clinical examination (OSCE). Nurse Educ Today. 2014;34(3):468-73. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.04.022] [PMID]
54. Faryabi J, Farzad M, Sinaee N. University students' point of view about objective structured clinical examination (OSCE), Kerman school of dentistry. Strides Dev Med Educ. 2009;6(1):34-9.
55. Silverman J, Kurtz S, Daper J. Skills for communicating with patients. 2nd ed: CRC Press; 2005.
56. Pierre RB, Wierenga A, Barton M, Thame K, Branday JM, Christie CD. Student self-assessment in a paediatric objective structured clinical examination. West Indian Med J. 2005;54(2):144-8. [DOI:10.1590/S0043-31442005000200012] [PMID]
57. Asef-Zade S. Handbook of medical internship and residency students' evaluation. 1st ed. Ghazvin Ghazvin University of Medical Sciences; 2000.
58. Alinier G. Nursing students' and lecturers' perspectives of objective structured clinical examination incorporating simulation. Nurs Educ Today. 2003;23(6):419-26. [DOI:10.1016/S0260-6917(03)00044-3]
59. Simbar M. Medical Education. 1st ed. Tehran: Golban; 2002.
60. Jalili Z, Nouhi E, Ahmadpour B. Investigation of medical stagers and interns satisfaction on OSCE as a clinical skill evaluation method in Kerman University of Medical Sciences. Strides Dev Med Educ. 2014.
61. Bagri AS, Zaw KM, Milanez MN, Palacios JC, Qadri SS, Bliss LA, et al. Geriatric Medicine Fellows' Experiences and Attitudes Toward an Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Educ Gerontol. 2009;35(4):283-95. [DOI:10.1080/03601270802467015]
62. Nulty DD, Mitchell ML, Jeffrey CA, Henderson A, Groves M. Best Practice Guidelines for use of OSCEs: Maximising value for student learning. Nurse Educ Today. 2011;31(2):145-51. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.05.006] [PMID]
63. Furlong E, Fox P, Lavin M, Collins R. Oncology nursing students' views of a modified OSCE. Eur J Oncol Nurs. 2005;9(4):351-9. [DOI:10.1016/j.ejon.2005.03.001] [PMID]
64. Massey D, Byrne J, Higgins N, Weeks B, Shuker MA, Coyne E, et al. Enhancing OSCE preparedness with video exemplars in undergraduate nursing students. A mixed method study. Nurse Educ Today. 2017;54:56-61. [DOI:10.1016/j.nedt.2017.02.024] [PMID]
65. Fidment S. The Objective Structured Clinical Exam (OSCE): A Qualitative Study Exploring the Healthcare Student's Experience. Stud Engage Exp J. 2012;1(1).
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

salehi K, salehi Z, shakour M, haghani F. A review on OSCE for clinical evaluation of nursing and midwifery students in Iran. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (2) :73-82
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1388-fa.html

صالحی کبری، صالحی زهرا، شکور مهسا، حقانی فریبا. مروری بر وضعیت آسکی در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (2) :73-82

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1388-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3875