:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
مروری بر وضعیت آسکی در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران
کبری صالحی 1، زهرا صالحی2، مهسا شکور3، فریبا حقانی4
1- دانشجوی دکتری تخصصی ، k_salehi@nm.mui.ac.ir
2- کارشناس ارشد
3- استادیار
4- دانشیار
چکیده:   (185 مشاهده)
اهداف:علیرغم مقالات اصیل متعدد در ارتباط با آسکی در ارزشیابی بالینی پرستاری و مامایی در ایران، مشخص نیست بر اساس شواهد حاصل از آنها روایی و پایایی آسکی تأیید می شود و برای ارزشیابی بالینی دانشجویان روش مناسبی است؟جهت پاسخ به این سؤالات مرور مطالعات موجود صورت گرفت تا وضعیت آسکی را در ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران مشخص سازد.
روشها: در این مطالعه مروری، پایگاههای اطلاعاتی بین المللی Web of Science، Scopous، Proquest و Pubmed و پایگاههای داده ایرانی مانندSID, Magiran, Irondoc  برای یافتن مطالعات انتشاریافته در فاصله سالهای 2000 تا 2017 با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط جستجو شدند. متن کامل مقالات انتخاب شده توسط دو مرورگر بررسی و یافته های مشابه مطالعات در قالب مضمون طبقه بندی گردید.
یافته‌ها: در مجموع 23 مطالعه مرور شد. این مطالعات مهارت بالینی دانشجویان(11مطالعه)، روایی و پایایی آزمون(4 مطالعه)، رضایتمندی و دیدگاه دانشجویان (6مطالعه) و عوامل تنش زا و اضطراب ناشی از آسکی (2 مطالعه)را بررسی کرده اند. ضرورت ارزشیابی بالینی از طریق آسکی، آسکی آزمونی روا و پایا، آسکی تجربه ای رضایت بخش برای دانشجویان، آسکی و یادگیری دانشجویان و تلفیق تئوری و بالین، آماده سازی محیط، مربیان و دانشجویان قبل از برگزاری آزمون از یافته های اصلی به دست آمده بود.
نتیجه گیری:مرور شواهد موجود نشان می دهد در نظام ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ایران، آسکی آزمونی روا و پایا و مهم ترین نقطه قوت آن، رضایت بخش بودن آن برای دانشجویان است. در راستای عملکرد بهتر دانشجویان در طی آزمون، برنامه ریزی های دقیق تری قبل از برگزاری آزمون نیاز است.
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی بالینی ساختارمند عینی، دانشجویان، پرستاری، مامایی، ایران، مرور متون
     
نوع مطالعه : مروری سيستماتيک | موضوع مقاله: آموزش مجازی علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها