:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 133-140 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان
سعید مشتاقی1، کبرا کاظمیان مقدم2
1- استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران ، saeed1788@gmail.com
2- استادیار مشاوره، گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
چکیده:   (838 مشاهده)
مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انجام شد.
روش‌کار: به این منظور از بین کلیه دانشجویان این واحد، 375 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 41 گوبه با مقیاس لیکرت چهار درجه‌ای بود که نظر دانشجویان را در مورد شدت نیاز آنان به راهنمایی و مشاوره در زمینه‌های مختلف مورد پرسش قرار می‌داد. پایایی ابزار از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، میانگین اولویت نیازهای مشاوره دانشجویان به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: در حیطه رشد و ارتقای فردی (49/4)، سازشی-انطباقی (77/3)، آموزشی-تحصیلی (01/3)، حرفه‌ای-شغلی (13/2) و خانواده و ازدواج (61/1). سایر یافته‌ها نشان داد که در نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان زن و مرد در برخی حیطه‌ها تفاوت معنادار وجود دارد (05/0 > P). اما به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی تفاوتی دیده نشد.
نتیجه‌گیری: پنج نیازی که دانشجویان در مجموع حیطه‌ها بیشترین احساس نیازمندی را به خدمات راهنمایی و مشاوره اعلام کردند به ترتیب شامل «آشنایی با فرصت‌های شغلی کشور، روش کاریابی در جامعه، روش افزایش تمرکز حواس، روش برخورد با مشکلات زندگی و روش شاد زندگی کردن» بود. توصیه می‌شود دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در راستای فراهم نمودن زمینه‌های رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از افت تحصیلی، این یافته‌ها را در طراحی برنامه‌های مشاوره دانشجویی در دانشگاه مورد توجه قرار دهند.
واژه‌های کلیدی: مشاوره، راهنمایی، نیازسنجی.
متن کامل [PDF 846 kb]   (169 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۶XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها