:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان
سعید مشتاقی 1، کبرا کاظمیان مقدم2
1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ، saeed1788@gmail.com
2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
چکیده:   (156 مشاهده)
اهداف: این پژوهش با هدف تعیین نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انجام شد.
روش ها: به این منظور از بین کلیه دانشجویان این واحد، 375 نفر به شیوه تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای مشتمل بر 41 گوبه با مقیاس لیکرت چهار درجه­ای بود که نظر دانشجویان را در مورد شدت نیاز آنان به راهنمایی و مشاوره در زمینه­ های مختلف مورد پرسش قرار می­داد. پایایی ابزار از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، میانگین اولویت نیازهای مشاوره دانشجویان به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: در حیطه رشد و ارتقای فردی (49/4)، سازشی-انطباقی (77/3)، آموزشی-تحصیلی (01/3)، حرفه­ای-شغلی (13/2) و خانواده و ازدواج (61/1). سایر یافته­ها نشان داد که در نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان زن و مرد در برخی حیطه­ ها تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>P)؛ اما به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی تفاوتی دیده نشد.
بحث: پنج نیازی که دانشجویان در مجموع حیطه­ ها بیشترین احساس نیازمندی را به خدمات راهنمایی و مشاوره اعلام کردند به ترتیب شامل «آشنایی با فرصت­های شغلی کشور، روش کاریابی در جامعه، روش افزایش تمرکز حواس، روش برخورد با مشکلات زندگی و روش شاد زندگی کردن» بود. توصیه می­شود دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی در راستای فراهم نمودن زمینه­های رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و جلوگیری از افت تحصیلی، این یافته­ ها را در طراحی برنامه­ های مشاوره دانشجویی در دانشگاه مورد توجه قرار دهند.
 
واژه‌های کلیدی: مشاوره، راهنمایی، نیازسنجی.
     
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۶


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها