:: دوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) ::
جلد 12 شماره 4 صفحات 61-76 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلّق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان
رحیم بدری گرگری1، یوسف ادیب2، هاشمی تورج3، الهام عرفانی آداب*4
1- گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
2- گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3- گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4- گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. ، elhamerfaniadab@gmail.com
چکیده:   (514 مشاهده)
مقدمه: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلّق به مدرسه دانشآموزان ابتدایی شهر همدان میباشد که به مقایسه اثربخشی برنامه فوق در مناطق برخوردار و محروم نیز می‌پردازد.
روش: این پژوهش به روش نیمه‌آزمایشی و طرح مقایسه گروه های نابرابر انجام شد. 4 کلاس درس (2 کلاس از مناطق محروم و 2 کلاس از مناطق برخوردار) از مدارس پایه پنجم ابتدایی شهر همدان به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در هر منطقه یک کلاس درس در گروه آزمایش و یک کلاس درس در گروه کنترل جایگزین شد. ابتدا پرسشنامه‌های شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلّق به مدرسه در مرحله پیش‌آزمون اجرا و بعد از 12 جلسه آموزش برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی در گروه‌های آزمایش به مدت 3 ماه در هر 4 گروه پرسشنامههای فوق مجدداً به عنوان پس‌آزمون اجرا گشت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلّق به مدرسه دانش‌آموزان گروه آزمایش بیشتر از  شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلّق به مدرسه دانش‌آموزان گروه کنترل می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که آموزش برنامه اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و تاب‌آوری تحصیلی و دانش‌آموزان منطقه محروم بیشتر از دانشآموزان منطقه برخوردار تأثیر دارد. امّا در متغیّر احساس تعلّق به مدرسه تفاوت معناداری بین دانش‌آموزان منطقه برخوردار و محروم مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه برنامه کودکان قوی در ایران دارای روایی اجتماعی است؛ بنابراین امید می‌رود جهت بهبود شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان از این برنامه استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی، کودکان قوی، شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب‌آوری تحصیلی و احساس تعلّق به مدرسه، محروم، برخوردار.
متن کامل [PDF 420 kb]   (56 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها