:: دوره 11، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 ) ::
جلد 11 شماره 4 صفحات 39-52 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی سیستم یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی (مطالعه موردی دانشکده آموزش پزشکی شهید بهشتی)
خانم مریم قاسمی1، آقای هاشم فردانش2، آقای جواد حاتمی3، آقای سلیمان احمدی4
1- گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، hfardanesh@yahoo.com
3- گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
4- گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (2051 مشاهده)
مقدمه: فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ظهور شیوه‌های نوین آموزش و یادگیری شده است. یادگیری الکترونیکی نیز یکی از شیوه های نوین یادگیری در عصر حاضر است؛ بنابراین برای کارآمدی سیستم یادگیری الکترونیکی باید آسیب‌هایی که بر سر راه آن وجود دارد را شناسایی و مرتفع نمود. هدف پژوهش حاضر نیز تبیین آسیب‌های نظام یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی است.
روش کار: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی از نوع مقوله‌بندی استفاده شد، جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دوره یادگیری الکترونیکی دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران تشکیل می‌داد که از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب آنها استفاده شد و تعداد 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و طول مدت هر مصاحبه از 20 دقیقه تا یک ساعت متغیر بود، انجام مصاحبه با کل دانشجویان یک هفته یه طول انجامید. همچنین تعداد 20 مقاله و 2 کتاب در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و تحلیل‌ها تا حد اشباع ادامه یافت. واحد ثبت در این پژوهش مضمون در نظر گرفته شد. در انتهای با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی و با مقایسه مستمر کدهای به‌دست‌آمده، 7 مقوله و 32 زیر مقوله به دست آمد و مشخص شد که آسیب های سیستم یادگیری الکترونیکی دانشکده آموزش پزشکی تحت عنوان 7 مقولات اصلی که عبارتند از محتوا، دانشجو، استاد، برنامه ریزی، پشتیبانی، فناورانه، فنی طبقه بندی شدند.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های پژوهش، سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های آموزش پزشکی به عنوان یک نظام نوین در عرصه آموزش و یادگیری، دارای آسیب‌های متعددی است و دانشگاه‌های آموزش پزشکی باید سعی کنند تا با شناسایی آسیب‌های هر بخش سیستم یادگیری الکترونیکی، نسبت به رفع آسیب‌ها اقدام و زمینه پیشرفت یادگیری الکترونیکی را فراهم نمایند.
نتیجه‌گیری: این پژوهش می‌تواند راهنمای عمل مدرسان و طراحان آموزش الکترونیکی جهت افزایش اثربخشی دورهای یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی و در نهایت یادگیری مؤثرتر قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی، یادگیری الکترونیکی، آموزش پزشکی، تحلیل محتوای کیفی
متن کامل [PDF 1097 kb]   (679 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: کارکرد تکنولوژی در آموزش علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها