:: دوره 11، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) ::
جلد 11 شماره 5 صفحات 14-24 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی برنامه آموزش فلسفه برای والدین و اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خود مهارگری دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی
فریبرز اصل مرز1، حسن اسدزاده*2، فریبرز درتاج3، سعید بهشتی4، دکتر عبدالله معتمدی5
1- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
2- گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران ، asadzaseh@atu.ac.ir
3- گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
4- گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
5- دانشیار، گروه روان شناسی عمومی و بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
چکیده:   (843 مشاهده)
چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف آموزش فلسفه برای والدین و تعیین اثربخشی آن با برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در تحول اخلاقی و خودمهارگری دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی انجام شد.
روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس دوره ششم ابتدایی و مادران آنان در شهر ایلام بود. تعداد 100 نفر از دانش آموزان به همراه مادران آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه تحول اخلاقی (لیند، 200۴ و 2005) و مقیاس خودمهارگری (200۴) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده های جمع آوری شده به کمک شاخص های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) با نرم‌افزار SPSS.22 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که گروه به طور معناداری روی نمره خودمهارگری (54/0 = 2partial ƞ و 0001/0 > P، 31/36 = (90 و 3)F) و تحول اخلاقی (45/0 = 2partial ƞ و 0001/0 > P، 25/25 = (90 و 3)F) تأثیر دارد. میانگین نمرات تحول اخلاقی و خودمهارگری مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل در پایان آموزش بیشتر بود (01/0 > P). همچنین، میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در تمامی مقیاس‌ها بالاتر از دانش آموزان گروه کنترل بود (01/0 > P). در هیچ یک از مقیاس‌ها در مادران و دختران گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 < P). با این حال، در دو مقیاس خودمهارگری و تحول اخلاقی، نمرات مادران گروه آزمایش از دختران گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر بود (01/0 > P).
نتیجه‌گیری: نتیجه این که برنامه آموزش فلسفه بر تحول اخلاقی و خودمهارگری والدین و دختران دانش آموز تأثیر داشت. بنابراین، می‌توان از این برنامه برای بهبود تحول اخلاقی و خودمهارگری دانش‌آموزان و والدین‌شان استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: آموزش، فلسفه، والدین، کودکان، دانش آموزان دختر، ششم ابتدایی.
متن کامل [PDF 1525 kb]   (314 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سایر موضوعات
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها