:: دوره 12، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) ::
جلد 12 شماره 2 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت شناختی با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان
محبوبه زارع1، علیرضا همایونی
1- ، mahbobehzareh77@yahoo.com
چکیده:   (1777 مشاهده)
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی مدل­یابی مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت شناختی با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را شامل دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل تشکیل دادند. در این پژوهش، تعداد 260 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری دادهها شامل، پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر، پرسشنامه اضطراب کلاس زبان انگلیسی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد بودند.
نتایج: یافتهها نشان داد بین باورهای معرفت شناختی با اضطراب زبان انگلیسی رابطه مثبت و بین راهبردهای یادگیری با اضطراب زبان انگلیسی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین مدل پژوهش تایید شد و به طور کلی 30 درصد از اضطراب زبان انگلیسی توسط باورهای معرفت شناختی، راهبردهای یادگیری زبان قابل تبیین است.
نتیجه‌گیری: این پژوهش بر ضرورت نقش باورها و الگوهای شناختی در فرایند یادگیری زبان دوم تاکید می نماید و به نحوی که انتخاب راهبرد یادگیری شناختی می تواند سبب کاهش اضطراب تجربه شده گردد و نهایتا منجر به بهبود وضعیت یادگیری شود.
 
واژه‌های کلیدی: مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مدل‌یابی مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت شناختی با میانجی‌گری راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را شامل دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل تشکیل دادند. در این پژوهش، تعداد 260 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری دادهها شامل، پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر، پرسشنامه اضطراب کلاس زبان انگلیسی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد بودند. نتایج: یافتهها نشان داد بین باورهای معرفت شناختی با اضطراب زبان انگلیسی رابطه مثبت و بین راهبردهای یادگیری با اضطراب زبان انگلیسی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین مدل پژوهش تایید شد و به طور کلی 30 درصد از اضطراب زبان انگلیسی توسط باورهای معرفت شناختی، راهبردهای یادگیری زبان قابل تبیین است. نتیجه‌گیری: این پژوهش بر ضرورت نقش باورها و الگوهای شناختی در فرایند یادگیری زبان دوم تاکید می ن
متن کامل [PDF 1185 kb]   (500 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: رویکردهای جدید در طراحی برنامه درسی
دریافت: 1397/4/27 | پذیرش: 1397/9/18 | انتشار: 1398/4/22


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها