:: دوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) ::
جلد 12 شماره 4 صفحات 9-18 برگشت به فهرست نسخه ها
یررسی رابطه بین باورهای خوداثربخش، اهداف پیشرفت و استراتژی های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
علی افشاری
استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. ، aliafshari.psy@gmail.com
چکیده:   (1034 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای خوداثربخش، اهداف پیشرفت و استراتژی های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان منطقه یک تبریز در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد1400 نفر می­باشد. از جامعه مذکور تعداد 300 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس پرسش­نامه­ ی راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری، پرسشنامه اهداف پیشرفت و پرسشنامه باورهای خوداثربخش بر روی دانش ­آموزان اجرا شد. همچنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده از معدل آنها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد، بین باورهای خوداثربخش با استراتژی های یادگیری (0/446r =  )، بین باورهای خوداثربخش با پیشرفت تحصیلی (0/582r =  )، بین اهداف پیشرفت با استراتژی های یادگیری (0/752r =  ) و بین اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی(0/389r =  ) رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که باورهای خوداثربخش، اهداف پیشرفت و استراتژی های یادگیری می توانند پیشرفت تحصیلی را به طور معناداری پیش بینی نمایند (0/01>p).
نتیجه­ گیری: استفاده از یافته­ های این پژوهش می­ تواند در تدریس در مراکز آموزشی موثر بوده، و بهره گیری از این یافته­ ها می­ تواند در جهت رفع مشکلات تحصیلی دانش پژوهان تاثیرگذار باشد. 
واژه‌های کلیدی: خوداثربخش، اهداف پیشرفت، استراتژی های یادگیری، پیشرفت تحصیلی
متن کامل [PDF 287 kb]   (144 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: تعامل دانشجویان با آموزش
دریافت: 1397/6/19 | پذیرش: 1397/10/30 | انتشار: 1398/7/10


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها