:: دوره 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 8-15 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین فردی دانش‌آموزان
رامین حبیبی کلیبر*1، ابوالفضل فرید2، جواد مصرآبادی2، جعفر بهادری خسروشاهی3
1- دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران ، ramin45@yahoo.com
2- دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
3- دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده:   (1379 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین‌فردی در دانش‌آموزان بود.
روش کار: طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر کلیبر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه، تعداد 44 دانش‌آموز در دو گروه آزمایش (22 دانش‌آموز) و کنترل (22 دانش‌آموز) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابتدا از بین مدارس شهر کلیبر تعداد یک مدرسه متوسطه به صورت تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد از آن مدرسه، دو کلاس دوره دوم متوسطه به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به این صورت که ابتدا پرسشنامه روابط بین‌فردی به عنوان پیش‌آزمون استفاده شد و بعد برای گروه آزمایشی مهارت‌های اجتماعی و هیجانی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. بعد از اجرای آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی دوباره پرسشنامه روابط بین‌فردی بر روی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از پرسشنامه دشواری در روابط بین‌فردی و بسته آموزشی مهارت‌های اجتماعی و هیجانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی، بر روابط بین‌فردی دانش‌آموزان تأثیر دارد و باعث کاهش مشکلات بین‌فردی در دانش‌آموزان می‌گردد.
نتیجه‌گیری: بنابراین آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی بر کاهش مشکلات بین‌فردی در دانش‌آموزان پیشنهاد می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: روابط بین‌فردی، مهارت‌های اجتماعی و هیجانی، دانش‌آموزان
متن کامل [PDF 1151 kb]   (378 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۷XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها