:: دوره 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 68-73 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مواجهه زودرس توسط همتا بر عملکرد بالینی دانشجویان ترم یک پرستاری
خانم زهرا ابراهیمی1، دکتر سکینه سبزواری2، خانم نسرین خواجه علی3، اقای خلیل برهانزهی4، خانم هاجره ابراهیمی5، خانم سعیده دادپیشه6، دکتر عصمت نوحی7
1- دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران
4- بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران
5- گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران
6- گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران
7- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، E_nuhi@kmu.ac.ir
چکیده:   (529 مشاهده)
مقدمه: آموزش بالینی قلب آموزش پرستاری می‌باشد. یکی از چالش‌های آموزش بالینی، واضح نبودن ارتباط بین دروس تئوری و بالین بیمار می‌باشد. از سوی دیگر آموزش براساس شیوه همتا می‌تواند یک وسیله کمک کننده در آموزش مهارت‌های بالینی باشد لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مواجهه زودرس توسط همتا بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری‌ترم یک اجرا شد.
روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی 28 نفر از دانشجویان پرستاری‌ترم یک دانشکده علوم پزشکی ایران شهر واجد شرایط انتخاب و با گمارش تصادفی به دو گروه آموزش توسط مربی و همتا تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها چک لیست مهارت عملکرد بالینی بود که با مشاهده قبل و بعد از آموزش تکمیل گردید. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون کای اسکوئر، تی مستقل وتی زوج استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که دانشجویان دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک نظیر سن و جنس و معدل دیپلم تفاوت معنی داری نداشتند (05/0 > P). همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد دانشجویانی که توسط همتا آموزش داده شده بودند نمرات بالاتری در عملکردهای آموزش داده شده در واحد مهارت‌های بالینی و بیمارستان نسبت به دانشجویانی که توسط مربی آموزش دیده بودند کسب کردند (05/0 < P).
نتیجه‌گیری: مواجهه کردن دانشجویان با محیط بالینی واقعی منجر می‌شود دانشجویان دیدگاه بهتری نسبت به حرفه پرستاری بدست می‌آورند. در صورتی که این تجربه توسط همتا صورت گیرد منجر به ارتقاء سطح آموزش بالینی آن‌ها خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: آموزش همتا، آموزش بالینی، مواجهه زودرس، دانشجوی پرستاری
متن کامل [PDF 968 kb]   (96 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روش­‌های نوین تدریس در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۷XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها