:: دوره 11، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) ::
جلد 11 شماره 5 صفحات 122-130 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط‌های یادگیری تلفیقی
اعظم بختیاری1، مهران فرج اللهی2، محمد رضا سرمدی2، فروزان ضرابیان2
1- گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، pnu.bakhtyari@gmail.com
2- گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
چکیده:   (1531 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط‌های یادگیری تلفیقی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کیفی دربرگیرنده کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های پیام نور شهرستان اصفهان در سال 95-96 بود و تعداد 15 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
روش کار: در این پژوهش مولفه‌های توانمندسازی شناختی به روش اسنادی و کدگذاری محوری شناسایی شده و با استفاده از آزمون فریدمن اولویت بندی شدند. پس از طراحی مدل، این مدل براساس نظر خبرگان طی دو مرحله به صورت صوری و محتوایی اعتباریابی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش باز آزمایی در نرم افزار SPSS.20 بررسی شد.
یافته‌ها: مقوله توانمندسازی شناختی، 5 شاخص مشتمل بر رشد حرفه‌ای، دانش پژوهشی، مدیریت، روش‌های آموزشی و تدریس، غنی سازی شغل و 26 مؤلفه شناسایی شد. مؤلفه‌های مشارکت در فعالیت‌ها، فعالیت در کارگاه با گروه‌های کوچک و خودکارآمدی و استقلال دارای بیشترین اولویت و مؤلفه‌های برنامه ریزی درسی، مهارت پژوهشی و تصمیم گیری دارای کمترین اولویت بودند. مدل از مؤلفه‌های مدیریت، دانش پژوهشی، روش‌های آموزشی و تدریس، رشد حرفه‌ای و غنی سازی شغل تشکیل شد. اعتبار مدل نیز براساس ضریب هماهنگی کندال و درصد توافق خبرگان تأیید شد و پایایی بازآزمایی آن 754/0 گزارش شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه مدل نهایی طراحی شده از مراحل دلفی مورد تأیید و توافق بالای خبرگان قرار دارد، می‌تواند به عنوان معیاری برای انجام پژوهش‌های آتی در حوزه توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط‌های یادگیری تلفیقی کاربرد داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: طراحی، اعتباریابی، توانمندسازی شناختی، یادگیری تلفیقی، اعضای هیات علمی.
متن کامل [PDF 1080 kb]   (512 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: رویکردهای جدید در طراحی برنامه درسی
دریافت: 1397/9/19 | پذیرش: 1397/10/3 | انتشار: 1397/10/29XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها