:: دوره 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 130-134 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی اضطراب دانشجویان بر اساس دشواری‌های تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی
دکتر بهمن کرد*1، خانم منیره محمدی2
1- گروه روان شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران ، kord_b@yahoo.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی بوکان، بوکان، ایران
چکیده:   (742 مشاهده)
مقدمه: اضطراب یک اختلال روان‌شناختی است که شناخت عوامل زمینه ساز آن ضروری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی در پیش‌بینی اضطراب دانشجویان بر اساس دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودکار منفی است.
روش کار: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان بوکان است که با روش استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 325 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اضطراب بک، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر و پرسشنامه افکار خودآیند منفی استفاده شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS 20 و با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها: با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی با اضطراب دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که 23% واریانس مربوط به اضطراب به وسیله افکار خودآیند منفی و دشواری در تنظیم هیجان (23=2R) تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، اضطراب بر اساس دشواری تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی قابل پیش‌بینی است. بنابراین، آموزش راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل افکار خودآیند منفی برای افزایش سلامت روان و کاهش اضطراب دانشجویان ضروری است.
واژه‌های کلیدی: اضطراب، دشواری تنظیم هیجان، افکارخودآیند منفی
متن کامل [PDF 905 kb]   (158 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۷XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها