:: دوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) ::
جلد 12 شماره 4 صفحات 147-157 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با درگیری تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
لیلا باباجانی گرجی1، مسعود حجازی2، ذکرالله مروتی3، مجید یوسفی افراشته3
1- دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.
2- گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران ، masod1357@ yahoo.com
3- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
چکیده:   (1227 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اهمیت تحصیلات دانشگاهی، محققان آموزش دانشگاهی به دنبال راه هایی برای ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان هستند. یکی از مهمترین شاخص کیفیت آموزش دانشجویان، درگیری تحصیلی است. از جمله عوامل موثر بر درگیری تحصیلی، استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی هستند.
 روش‌: در این مطالعه توصیفی همبستگی350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ، شرکت نمودند که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو(2013)، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی MSLQ پینتریچ و دی گروت (1990) و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان CASES اون و فرامن(1988) بود. پس از محاسبه روایی و پایایی ابزار، پرسشنامه ها توزیع و تحلیل داده ها به روش ارائه یک مدل فرضی و ارزیابی روابط با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS 24 و LISREL8.8 انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از برازش مدل و تایید کلیه فرضیه های پژوهش بود. به طور کلی مدل پیشنهادی نشان داد علاوه بر آنکه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی مستقیما با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد، از طریق میانجی خودکارآمدی تحصیلی( به صورت غیر مستقیم) نیز با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد. براساس نتایج، مقدارRMSEA برابر با 0/052  و شاخص‌های IFI، GFI ،NFI  ، CFI  به‌ترتیب برابر با 0/95، 0/93
، 0/91 ،0/96 می‌باشد که نشان‌دهنده برازش بالای مدل است. 
نتیجه‌گیری: استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی موجب افزایش خودکارآمدی تحصیلی و نهایتا درگیری تحصیلی دانشجویان می‌شود و با آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به دانشجویان می‌توان درگیری تحصیلی آنان  را افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: |راهبردهای یادگیری خودتنظیمی|درگیری تحصیلی|خودکارآمدی تحصیلی ،
متن کامل [PDF 396 kb]   (158 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: نظریه­‌های یادگیری و آموزش در علوم پزشکی
دریافت: 1397/12/8 | پذیرش: 1398/2/7 | انتشار: 1398/7/10


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها