[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1395 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 41-34 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی
زهرا دشت بزرگی
گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، zahradb2000@yahoo.com
چکیده:   (9369 مشاهده)

اهداف: فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی از مهم‌ترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاه‌ها است و تشخیص متغیرهای پیش بینی 
کننده‌ی آن بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین رابطه بین کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی با فرسودگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی جندی شاپور بود.
روش‌ها: این پژوهش پیمایشی و مقطعی و از نوع همبستگی بود. 200 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 1394 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی (سولومون و راث بلوم)، آزمون کمال گرای مثبت و منفی (استوبر و همکاران) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (نعامی) بود. طرح تحقیق همبستگی از نوع کانونی (متعارف) بود. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین مجموعه متغیرهای پیش بین (کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه سازگازانه و ناسازگارانه  و تعلل ورزی تحصیلی) و مجموعه متغیرهای ملاک (فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی) همبستگی کانونی برابر با 0/91 وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از مجموعه متغیرهای ملاک، عملکرد تحصیلی بیشتر توسط متغیرهای پیش بین (کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی) تبیین می‌شود (0/05 > P).
نتیجه گیری: همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از بین متغیرهای ملاک، صرفاً عملکرد تحصیلی و نه فرسودگی تحصیلی به وسیله تعلل ورزی و کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه قابل پیش بینی هستند. بنابراین ارتباط معنی داری بین فرسودگی تحصیلی و متغیرهای پیش بین مشاهده نشد. بنابراین وجود کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه و تعلل ورزی تحصیلی می‌تواند در دانشجویان به عنوان عامل مزاحم در عملکرد تحصیلی عمل می‌نماید.

واژه‌های کلیدی: تعلل ورزی، کمال گرایی سازگارانه، ناسازگارانه، فرسودگی، عملکرد تحصیلی، دانشجویان پزشکی
متن کامل [PDF 526 kb]   (3732 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3551 مشاهده)  
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: سلامت
دریافت: 1394/11/24 | پذیرش: 1395/1/23 | انتشار: 1395/3/18
فهرست منابع
1. Aro SK, Tolvanen S, Nurmi J. Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement. J Vocat Behav. 2009;75(2): 162-172. [Homepage]
2. Kutsal D, Bilge FA. Study on the Burnout Levels of High School Students. Egitim ve Bilim, 2012;9 (11):154-164. [Science Direct]
3. 3. Mazerolle SM. An Assessment of Burnout in Graduate Assistant Certified Athletic Trainers. Complement Med J Fac Nurs Midwifery. 2012;47(3):320–328.
4. Moneta GB. Need for Achievement, Burnout, and Intention to Leave: Testing an Occupational Model in Educational Settings. J Health Promot Manag. 2011;50(2):274-278. [Homepage]
5. Faruk sirin E. Academic procrastination among undergraduates attending school of physical education and sports: Role of general procrastination, academic motivation and academic self-efficacy. Educ Res Rev. 2011;6(5):11-124. [Homepage]
6. Balkis M, Duru E. Prevalence of Academic Procrastination Behavior among Pre – Service Teachers and Its Realationship with Demographics and Individual Preferences. J qual Res health Sci. 2009;2(2):90-104. [Homepage]
7. Capan E. Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students. Proced Soc Behav Sci. 2010;5(2):1665-71. [Homepage]
8. Simpson WK, Pychyl TA. In search of the arousal procrastinator: Investigating the relation between procrastination, arousal-based personality traits and beliefs about procrastination motivations. Journal of Personality and Individual Differences. 2014;47(11):906–911 [Homepage]
9. Steel P. The nature of procrastination: A Meta analytic study. J Res Health.2004;9(3):12-22. [Homepage]
10. Schouwenburg HC. Procrastination in academic settings: general introduction. In: H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl and J. R. Ferrari, Editors, Counseling the procrastinator in academic settings, American Psychological Association, Washington. 2004;3(6):4–17. [Homepage]
11. Schouwenburg HC. Lay CH, Pychyl TA, Ferrari JR. Counseling the procrastinator in academic settings. Washington: APA. 2006;(5)3:119-125. [Homepage]
12. Schouwenburg H, Lay C. Trait procrastination and the Big-Five factors of personality. Personality and Individual Differences. 1995;18(7):481–490.
13. Ferrari JR. Trait procrastination in academic setting: an over view of students who engage in task delays. HC Schouwenburg, CH Lay, TA Pychyl, JR Ferrari (Eds.), Counseling the procrastinator in academic settings in Washington DC: Am. Psychol. Ass.2012;8(3):19-27.
14. Fritzsche BA, Young BR, Hickson KC. Individual differences in academic procrastination tendency and writing success. Perso and Indivi Differences. 2003;35(14):1549-1557. [Homepage]
15. Cakici DC. An examination of the general procrastination behavior and academic procrastination behavior in high-school and university students. Unpublished MA Thesis. Ankara University Institute of Education Sciences, Ankara. 2013.
16. Stoeber J, Harris RA, Moon PS. Perfectionism and the experience of pride, shame, and guilt: Comparing healthy perfectionists, unhealthy perfectionist and non-perfectionists. Journal of educational research. 2007;43(19):131-141. [Homepage]
17. Stoeber J, Otto K. Positive conceptions of perfectionism: Approaches, evidence, challenges. Personality and social Psychology Review. 2006;10(6):295-319. [Homepage]
18. Stumpt H, Parker WD. A hierarchical structural analysis of perfectionism and its relation to other personality characteristics. Knowledge Health. 2000;28(3):837-852.
19. Flett GL, Besser A, Hewitt PL, Davis RA. Perfectionism, Silencing the self, and depression. Health Inf Manage. 2007;43(3):1211-1222. [Homepage]
20. Yao MA. An Exploration of Multidimensional Perfectionism, Academic Self-Efficacy, Procrastination Frequency, and Achievement in In Asian American University Students. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University. 2009. [Homepage]
21. Salanova M, Schaufeli W, Martínez I, Bresò E. How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress & Coping. 2010;23(1):53-70. [Homepage]
22. Krejcie R, Morgan D. Determining sample size for research activities. Educ & Psyc Meas. 1999;3(6):607-610. [Homepage]
23. Noaami A, The relationship between experiences of learning quality with burnout of student. J psyc study. 1388; 5(3)114-121. [Persian]. [Homepage]
24. Tukaev SV, Vasheka TV, Dolgova OM. The Relationships between Emotional Burnout and Motivational, Semantic and Communicative Features of Psychology Students. Procedia - Soc and Behav Sciences. 2013; 82(7): 553 – 556. [Homepage]
25. Jowkar B, Delavarpour MA. The relationship between academic procrastination with achievement goal orientation. New Thought Educat. 2007;3(5):61-80.
26. Stoeber JA. Perfectionism in Adolescent School Students: Relations with Motivation, Achievement, and Well-being. J of psy study. 2011;42(9):1379-1389.
27. Alizadh Y. The relationship between mother and father attachment with Perfectionism and academicachivment in Elam. MA thesis, Shahid Chamran University, 1388. [Persian].
28. Zargar Y, Atary Y, Najarian B. Made, Validity and reliability of Perfectionism test. J of educat science and psy.2005; 3(1): 503-9. [Persian].
29. Tukaev SV, Vasheka TV, Dolgova OM. The Relationships between Emotional Burnout and Motivational, Semantic and Communicative Features of Psychology Students. Procedia - Socia and Behav Sciences. 2013;82(16): 553 – 556. [Homepage]
30. Watson DC. Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. J Health Syst Res. 2008;30(11):149–158. [Homepage]
31. Zhang Y. Gan & H. Cham. Perfectionism, Academic Burnout and Engagement among Chinese College Students: A Structural Equation Modeling Analysis. J Care Sci.2007;43(6):1529-1540. [Homepage]
32. Harris PW. CM. Pepper & DJ, Maack. The Relationship between Maladaptive Perfectionism and Depressive Symptoms: The Mediating Role of Rumination. Personality and Individual Differences. 2008;44(3):150-160. [Homepage]
33. Enns MW, & B. Cox.The Nature and Assessment of Perfectionism: A Critical Analysis. In G. L. Flett & P. L. Hewitt (Eds.). Perfectionism: Theory, Research, and Treatment. 2003;(pp. 33-62). Washington. DC: American Psychological Association.
34. Stoeber J, & A, Rambow. Perfectionism in Adolescent School Students: Relations with Motivation, Achievement, and Well-being. Modern Care. 2007;42(4):1379-1389. [Homepage]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dasht Bozorgi Z. The relationship between Persecution and perfectionism with Academic achievement and Burnout in medical students. Educ Strategy Med Sci 2016; 9 (1) :34-41
URL: http://edcbmj.ir/article-1-947-fa.html

دشت بزرگی زهرا. رابطه تعلل ورزی و کمال گرایی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان پزشکی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1395; 9 (1) :34-41

URL: http://edcbmj.ir/article-1-947-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570