[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 10، شماره 4 - ( مهر-آبان 1396 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 234-244 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیر روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری
حمید مومنی1، اشرف صالحی 2، هاجر صادقی1
1- گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران ، saaharsadeghi@gmail.com
چکیده:   (1652 مشاهده)

زمینه و اهداف: دانشجویان در کسب مهارت و گرایش به تفکر انتقادی مشکل‌دارند و یادگیری بر اساس روش‌های تدریس جدید باعث افزایش یادگیری مداوم و کارآمد پرستاران می‌شود. پژوهش حاضر تأثیر دو روش تدریس آموزش مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری را مقایسه نمود.
روش بررسی: این پژوهش مداخله‌ای دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر روی 32 دانشجوی کارشناسی پرستاری در سال 1393 انجام شد. ابتدا پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی CTDI توسط دانشجویان تکمیل گردید. افراد به‌صورت تصادفی ساده به دو گروه 16 نفرِ تقسیم‌شده و برای هر گروه به‌طور جداگانه روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی اجرا گردید. در پایان‌ترم مجدداً امتیاز گرایش به تفکر انتقادی ثبت و با قبل مقایسه گردید. از نرم‌افزار Spss نسخه 18 و آزمون‌های آماری t ‌مستقل و زوجی برای تحلیل استفاده شد.
یافته‌ها: بعد از اجرای مداخله، نمره کل گرایش به تفکر انتقادی افزایش یافت؛ ولی این افزایش در دو گروه با هم تفاوت آماری معنی‌داری داشت و در گروه آموزش به روش حل مسئله بیشتر بود. این تفاوت در زیرگروه‌های ‌انتقادپذیری، اعتمادبه‌نفس، جستجوگری و رشد یافتگی معنی‌دار بوده و امتیاز گروه آموزش به روش حل مسئله بیشتر بود ولی در زیرگروه‌های حقیقت‌جویی، قدرت تحلیل و قدرت سازماندهی دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند.
نتیجه‌گیری: گرایش به تفکر انتقادی در اکثریت دانشجویان در ابتدای پژوهش مطلوب نبود؛ لزوم رشد تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری و تعدیل شرایط استرس‌زا در محیط‌های آموزشی مشخص گردید. مربیان و اساتید باید از روش‌هایی بهره ببرند که مفاهیم را به شیوهای معنی‌دار یاد دهد و در موقعیت بالینی کاربردی باشد.

واژه‌های کلیدی: یادگیری مبتنی بر حل مسئله، نقشه مفهومی، گرایش به تفکر انتقادی، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 855 kb]   (1116 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روش­‌های نوین تدریس در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۲۱
فهرست منابع
1. Badri Gargari R, Fathi Azar E. A Comparison Of the Effect of the Group Problem Based Learning and Traditional Teaching On Critical Thinking Of Teacher Students. rahim Badri Stud in Educ and Psycchol 2007; 2(16): 28-42.[persian].
2. Azodi P, Jahanpoor F, Sharif F. Critical Thinking Skills of students in Bushehr University of Medical Sciences. Media 2010; 1 (2):10 16 .[persian]. [Homepage]
3. Halpern DF. Teaching critical thining for transfer across domains. Am Psychol 2009, 53,PP: 449-455. [Homepage]
4. Hasanpour DA, Kheyri S, Shahrani M. The effect of teaching using, problem base learning and lecture on behavior, attitude and learning of nursing (BSc) students. J of Shahrekord Univ of Med Sci 2006; 8(3): 76-82. [Persian]
5. D’Antoni AV, Zipp GP, Olson VG. Interrater reliability of the mind map assessment rubric in a cohort of medical students. BMC Med Educ 2009;9:19. doi:10.1186/1472-6920-9-19. [PubMed]
6. Johnston AN, McAllister M. Back to the future with hands-on science: Students’ perceptions of learning anatomy and physiology. J Nurs Educ 2008 1;47(9):417-21. [PubMed]
7. Rahmani A, Mohajjel Aghdam A, Fathi Azar E, Abdullahzadeh F. Comparing the Effects of Concept Mapping and Integration Method on Nursing Students' Learning in Nursing Process Course in Tabriz University of Medical Sciences . Iran J of Med Educ 2007; 7(1): 41-9. [Persian] [Homepage]
8. Nejat N , Kouhestani HR , Rezaei K. Effect of Concept Mapping on Approach to Learning among Nursing Students . Hayat 2011; 17(2): 22-31. [Persian] [Homepage]
9. Gharib M, Rabieian M, Salsali M, Hadjizadeh E, Sabouri Kashani A, Khalkhali H. Critical Thinking Skills and Critical Thinking Dispositions in Freshmen and Senior Students of Health Care Management. Iran j of med educ 2009; 9(2): 125-35. [Persian] Facione PA. The California Critical Thinking Dispositions Inventory. Millbra. Calif: California Academic Press.2009. [Homepage]
10. Facione PA. The California Critical Thinking Dispositions Inventory. Millbra. Calif: California Academic Press.2009.
11. Sabouri kashani A, Faal Ostadzar N, karimi moonaghi H, gharib M. Critical Thinking Dispositions among Medical Students in Two stages: Basic Medical Sciences and Pre-Internship . Iran J Med Educ 2013; 12 (10) :778-785.
12. Liew S-C, Sow C-F, Sidhu J, Nadarajah VD. The near-peer tutoring programme: embracing the “doctors-to-teach” philosophy – a comparison of the effects of participation between the senior and junior near-peer tutors. Med Educ Online 2015;20:10.3402/meo.v20.27959. [DOI]
13. Salsali M, Tajvidi M, Ghiyasvandian S. Critical Thinking Dispositions of Nursing Students in Asian and Non-Asian Countries: A Literature Review. Glob J of Health Sci 2013;5(6):172-178. doi:10.5539/gjhs.v5n6p172. [Homepage]
14. Zhang H, Lambert V. Critical thinking dispositions and learning styles of baccalaureate nursing students from Chinese. Nurs Health Sci 2008 ; 10(3): 122-81.
15. Huang L, Wang Z, Yao Y, et al. Exploring the association between parental rearing styles and medical students’ critical thinking disposition in China. BMC Med Educ 2015;15:88. doi:10.1186/s12909-015-0367-5. [Homepage]
16. Mahbobi M, Jafarian Jazi M. M, Khorasani E. A Comparative Study of Critical Thinking Skills and Critical Thinking Disposition in Veteran and Non-Veteran Students. J Mil Med 2013; 14 (4) :293-298 [Homepage]
17. Barkhordary M, Jalalmanesh S, Mahmoodi M. The relationship between critical thinking disposition and self esteem in third and forth year bachelor nursing students. Iran J Med Educ 2009; 9(1):13-8[Persian] [Homepage]
18. Halabi J, Suliman WA, Critical Thinking, Self Esteem, and State Anxiety of Nursing Student. J Nurs Edu Today 2007. 2 (27): 162-168. [Homepage]
19. Salehi L, Keykavousi Arani L, Safarnavadeh M. Comparison between “Problem-Based Learning” and “Question & Answer” Educational Methods on Environmental Health Students’ Attitude to Critical Thinking. Educ Strateg in Med Sci 2015;8(1):35-42. [Homepage]
20. Tiwari A, Lai P, So M, Yuen K. Nursing students improvecritical thinkingskillsthroughproblem-basedlearning, Department of Nursing Studies, Faculty of Medicine, University of Hong Kong, Hong Kong, China Med Educ 2006 ;40(6):547-54.
21. Penjvini S, Shahsavari S. Comparison of the effects of conventional and PBL teaching methods onnursing students’ skills in administrating medication to children in Sanandaj. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2007; 12(3): 73 – 81.
22. Penjvini S, Shahsawari SS. Comparing problem based learning with lecture based learning on medicine giving skill to newborn in nursing students. J Nurs Educ Practice 2013;3(9):53 [Homepage]
23. Namnabati M, Fathi Azar E, Valizadeh S, Tazakori Z. Lecturing or Problem-based Learning: Comparing Effects of the Two Teaching Methods in Academic Achievement and Knowledge Retention in Pediatrics Course for Nursing Students. Iran J Med Educ 2011; 10 (4):474-482. [Homepage]
24. Sadeghi R, Sedaghat MM, Sha Ahmadi F. Comparison of the Effect of Lecture and Blended Teaching Methods on Students’ Learning and Satisfaction. J Adv Med Educ Prof 2014;2(4): 146-150.
25. Leon JS, Winskell K, McFarland DA, del Rio C. A Case-Based, Problem-Based Learning Approach to Prepare Master of Public Health Candidates for the Complexities of Global Health. Am J Public Health 2015;105(1):S92-S96.
26. Aein F, Nourian K. Problem–based learning: a new experience in education of pediatric nursing course to nursing students. J Shahrekord Univ Med Sci 2006; 8 (2):16-20.
27. Moghadasian S, Hamidi A.Barrasye tasire shiveye amoozeshe tarhe masale dar yadgirye balinye daneshjooyane terme 6 parastary dar bakhshe dakhelye bimarestane shahid Ghazye Tabatabaei daneshgahe- oloom pezeshkye Tabriz sale 1373.Tabriz Univ Med Sci 1995.
28. Yuan H, Kunaviktikul W, Klunklin A, Williams BA. Improvement of nursing students' critical thinking skills through problem-based learning in the People's Republic of China: a quasi-experimental study. Nurs Health Sci 2008;10(1):70-6.
29. Rounds LR, Rappaport BA. The successful use of problem-based learning in an online nurse practitioner course. Nurs Educ Perspect 2008;29(1):12-6.
30. Sarhangi F,Masoumy M, Ebadi A, Seyyed Mazheri M,Rahmani A, Raisifar A. Effect of Concept Mapping Teaching Method on Critical Thinking Skills of Nursing Students. IJCCN 2011; 3(4): 143-148.
31. Moattari M, Soleimani S, Moghaddam NJ, Mehbodi F. Clinical concept mapping: Does it improve discipline-based critical thinking of nursing students? Iran J Nurs Midwifery Res 2014;19(1):70-76.
32. Tynjala P, Traditional studing for examination versus constructivist learning tasks .Studies in High Educ 2009, 21, pp:185-200
33. Sarhangi F , Masoumy M , Ebadi A, Seyyed Mazhari M, Rahmani A, Raisifar A. Effect of Concept Mapping Teaching Method on Critical Thinking Skills of Nursing Students. Iran J Crit Care Nurs 2011; 3(4): 143-148.
34. Ghojazadeh M, Ahmadi S, Hosseini MA, Shahabi S, Tahamtani T, Nourbakhsh F, Niknejhad H, Seyyedi S, Azarpira N, Hajati J, Khoshbaten M. Assessment of scientific thinking in basic science questions in the Iranian Fourth National Olympiad for medical sciences students. J Anal Res Clin Med 2014; 31;2(3).
35. Bamiro AO. Effects of guided discovery and think-pair-share strategies on secondary school students’ achievement in chemistry. SAGE Open 2015; 5(1):2158244014564754.
36. Betiz j M. concept mapping: Navigating the learning process. Nurse Educ 2008; 23(5): 35-41.
37. Jodat S, khazaei T, Sharifzadeh G, khazaei T. The Effect of Concept Map on Nurses' Critical Thinking and Clinical Decision Making in Neonatal Intensive Cares Unit. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 13 (11):969-978
38. Hines M, Carlton KH. Concept Mapping as a Method to Promote Critical thinking of Nursingstudents in the Clinical setting. 2010. [citd 2013 Dec15].
39. Moattari M, Soleimani S, Jamali Moghaddam N, Mahbodi F. The Effect of Clinical Concept Mapping on Discipline Based Critical Thinking of Nursing Students . Iran J Med Educ 2012; 12(10): 756-767. [PubMed] [File]
40. Lotfi M,Hasankhani H,Mokhtari M. [Effect of Compound Education Simulation and Critical ThinkingStrategies on Clinical Decision Making in Surgical Technologist Students . Nurs Midwifery J Tabriz Univ2010; 5(20): 5-11. [Persian] [Homepage] [File]
41. Abdoli S, Khajeh Ali T. Compression the Effect of Clinical Concept Mapping & Nursing Process in Developing Nursing Students’ Critical Thinking Skills]. Iranian J Med Educ 2012; 11(9):1420-1429. [Persian] [Homepage]
42. Boyadjian-Samawi Z, Nursing WUSo. The Effect of Concept Mapping on Critical Thinking Skills and Dispositions of Junior and Senior Baccalaureate Nursing Students 2006. [Homepage]
43. Sharifirad GR, Rezaeian M, Jazini A, Etemadi ZS. Knowledge, attitude and performance of academic members regarding effective communication skills in education. J Educ Health Promot 2012;1:42. doi:10.4103/2277-9531.104812. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Momeni H, Salehi A, Sadeghi H. Comparing the Effect of Problem Based Learning and Concept Mapping on Critical Thinking Disposition of Nursing Student. Educ Strategy Med Sci. 2017; 10 (4) :234-244
URL: http://edcbmj.ir/article-1-961-fa.html

مومنی حمید، صالحی اشرف، صادقی هاجر. مقایسه تأثیر روش تدریس یادگیری مبتنی بر حل مسئله و نقشه مفهومی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1396; 10 (4) :234-244

URL: http://edcbmj.ir/article-1-961-fa.htmlدوره 10، شماره 4 - ( مهر-آبان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3862