دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                                      














    
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
، معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) از پاییز 1387 با هدف ارتقاء و توسعه کیفیت آموزش علوم پزشکی انتشار یافت. این نشریه با یاری خداوند متعال و همراهی شما اندیشمندان و دانش‌­پژوهان گرانقدر در نظر دارد از طریق توجه دقیق و پرداختن به همه عوامل و عناصر برنامه درسی در راستای کیفیت بخشی به برنامه درسی و فعالیت­‌های یاددهی-یادگیری و تحقق اهداف توسعه آموزش علوم پزشکی گام بردارد.

این نشریه از ابتدای سال 1389 تا انتهای سال 1391 دارای رتبه علمی- ترویجی از کمیسیون نشریات علمی کشور بود ولی از آن پس با تغییر سیاست به سمت رویکرد پژوهشی در امر توسعه آموزش، از پاییز 1392 در زمره نشریات علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات علوم پزشکی در آمد و از ابتدای سال 1393 نیز تناوب اتنشار خود را از فصلنامه به دوماهنامه تغییر داده است و سعی دارد با بهره­‌گیری از علم و تخصص محققان رشته­‌های برنامه­‌ریزی درسی و آموزش پزشکی با تدوین راهبردهای آموزشی مناسب در جهت اصلاح و بهبود فرآیند آموزش گام بردارد.


مجوز علمی-پژوهشی نشریه

نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.40.11.fa
برگشت به اصل مطلب