دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


صاحب امتیاز: معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
مدیر مسئول : دکتر مرتضی خاقانی زاده
سردبیر علمی:  دکتر علی رحمانی
دبیر اجرایی : علیرضا درویش نژاد سیکارودی
کار شناس اجرایی : امیر حسنی

اعضای هیئت تحریریه :


  دکتر عباس عبادی (معاونت آموزش  و استاد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
  دکتر بهرام عین‌اللهی (استاد چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر مصطفی قانعی (استاد بیماری‌های ریه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر هدایت صحرایی  (استاد فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر کامران سلطانی عرب‌شاهی (استاد بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر شعبان مهرورز (استاد جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر سیدسعید مظلومی ( استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد )
دکتر کوروش فتحی واجارگاه (استاد برنامه­‌ریزی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علی فتحی آشتیانی (استاد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر حسن ملکی (استاد برنامه‌­ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر خدابخش احمدی (استاد مشاوره، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر نعمت‌ا... موسی‌پور (دانشیار برنامه­‌ریزی آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان)
دکتر هرمز سنائی‌نسب (دانشیار آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر پرویز آزادفلاح (دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مرتضی خاقانی‌زاده (دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر علی رحمانی (دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر محسن صابری (دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))  

نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب