دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- هیات تحریریه
ویرایش هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
صاحب امتیاز: معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
مدیر مسئول : دکتر مرتضی خاقانی زاده
سردبیر :  دکتر علی رحمانی
کمک سردبیر اول  : دکتر محسن ملاهادی
کمک سردبیر دوم: دکتر ربابه خلیلی
مدیر اجرایی : نصیر الدین جاویدی

اعضای هیئت تحریریه :


  دکتر عباس عبادی (معاونت آموزش  و استاد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
  دکتر بهرام عین‌اللهی (استاد چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر مصطفی قانعی (استاد بیماری‌های ریه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر هدایت صحرایی  (استاد فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر کامران سلطانی عرب‌شاهی (استاد بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر شعبان مهرورز (استاد جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر سیدسعید مظلومی ( استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد )
دکتر کوروش فتحی واجارگاه (استاد برنامه­‌ریزی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علی فتحی آشتیانی (استاد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر حسن ملکی (استاد برنامه‌­ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر خدابخش احمدی (استاد مشاوره، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر سقا افراخته(استادیار روانشناسی تربیتی- دانشگاه امام حسین(ع))
دکتر هرمز سنائی‌نسب (استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر پرویز آزادفلاح (دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مرتضی خاقانی‌زاده (دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر علی رحمانی (دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر محسن صابری (دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج)
دکتر اسماعیل حیدرانلوو(استادیار آموزش پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج))
نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.41.38.fa
برگشت به اصل مطلب