دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- اخبار نشریه
خدمات داوری و انتشار سریع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  داوری سریع

  مرحله ابتدایی بررسی یعنی بررسی انطباق موضوعی با زمینه‌های مورد پذیرش نشریه و بررسی انطباق ساختاری با راهنمای نویسندگان نشریه برای همه مقالات (داوری عادی و سریع) یکسان است و همه مقالات برای ورود به مرحله داوری باید از این سد عبور کنند.

  بعد از تایید مقاله در این قسمت، نویسنده می‌تواند با پرداخت هزینه 150هزار تومان از خدمات "داوری سریع" استفاده نماید. پاسخ داوران طی 4 هفته به نویسنده اعلام می­شود. نویسنده موظف به انجام اصلاحات کامل مورد نظر داوران است. بعد از دریافت اصلاحات از نویسنده، طی 72ساعت نظر داور نهایی اعلام می­شود. نامه پذیرش زمانی صادر می­شود که مقاله از نظر سردبیر مورد تایید قرار گیرد. برای استفاده از خدمات داوری سریع، فرستنده مقاله در هنگام ارسال مقاله باید این مطلب را در توضیحات ضمیمه اعلام نماید.

خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد.

مبلغ پرداخت شده به هیچ عنوان، عودت داده نمی شود.

  انتشار سریع

  بعد از اینکه مقاله توسط سردبیر نشریه "راهبردهای آموزش در علوم پزشکی" مورد پذیرش نهایی قرار گرفت، با پرداخت کل هزینه آماده‌سازی مقاله توسط نویسنده، مقاله در اولین شماره در حال انتشار، منتشر می­شود. کل هزینه آماده‌سازی حداقل 200 هزار و حداکثر 450 هزار تومان است. چنانچه نویسنده از این سرویس استفاده نماید، مبلغ هزینه انتشار 100 هزار تومان، به عنوان تخفیف از فاکتور کل کسر خواهد شد. 

هزینه انتشار 

بعد از پذیرش مقاله، هزینه 100 هزار تومان، جهت امور مربوط به انتشار مقاله دریافت خواهد شد. چنانچه نویسنده از سرویس انتشار سریع استفاده نماید، مبلغ هزینه انتشار 100 هزار تومان، به عنوان تخفیف از فاکتور کل کسر خواهد شد. 

نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.43.27.fa
برگشت به اصل مطلب