دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- اطلاعات تماس
contact-us

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ایمیل نشریه:
E-mail: esmsjournalgmail.com
لطفا درخواست های خود را فقط از طریق ایمیل مذکور مطرح نمایید. 
تمامی ایمیل ها هر روز تا قبل از ساعت ۱۴ به تیم سردبیری ارسال می شود (فیدبک ندادن به ایمیل شما به معنای بررسی نشدن آن نیست).

لطفا حتما کد مقاله در ایمیل ذکر شود.


 
نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب