:: دوره 14، شماره 5 - ( آذر-دی 1400 ) ::
جلد 14 شماره 5 صفحات 267-260 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین نقش راهبردهای آموزشی در ارتقاء عملکرد تحصیلی (مطالعه موردی: دانش آموزان دچار اختلال و یادگیری)
مهدی محمودی ، شهرام رنج دوست 1، محمد عظیمی
1- ، dr.ranjdoust@gmail.com
چکیده:   (1119 مشاهده)
مقدمه: امروزه عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش دانشگاهی میباشد. به نظر میرسد استفاده از راهبردهای آموزشی  مناسب جهت ایجاد تغییرات مطلوب و پیشرفت تحصیلی نقش مهمی ایفا کند. لذا در این پژوهش تلاش شده است تا تأثیر آموزش راهبردهای آموزشی  بر عملکرد  تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار بگیرد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است.  حجم جامعه در پژوهش حاضر 950 دانشجو که از بین آنها 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری  تصادفی طبقه ای به شیوه انتساب بهینه انتخاب شد.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و برای تعیین روایی از نظرات اساتید صاحبنظر در این زمینه استفاده  شده است. برای برآورد پایایی نیزازآلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی 81/0 بدست آمده است. داده ها در دو بخش آمارتوصیفی وآماراستنباطی(آزمون تی)  با استفاده از نرم افزار24 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد راهبردهای آموزشی برارتقاء عملکرد تحصیلی دانشجویان نقش دارد.  بر اساس نتایج به دست آماده از جدول1برابر با 027/0 P=می باشد که چون  05/>0 Pمی باشد، دلیل کافی برای رد فرضیه صفر وجود دارد. همچنین احتمال مشاهده مقداری t بزرگتر96 /1است.
نتیجه‌گیری: آموزش راهبردهای آموزشی در آموزش دانشگاهی موثر می باشد و منجر به ارتقای مهارت یادگیری فراگیران و به تبع آن عملکرد تحصیلی خواهد شد  لذا با توجه به نقش بالای راهبردهای آموزشی در عملکرد تحصیلی ،توجه جدی به پیشرفت تحصیلی و در نهایت یادگیری اثربخش مورد تاکید هست .لذا نهادینه کردن و معرفی آشنایی دانشجویان با راهبردهای آموزشی امری ضروری و حیاتی است.
واژه‌های کلیدی: پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، یادگیری اثربخش
متن کامل [PDF 409 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: تعامل دانشجویان با آموزش
دریافت: 1397/12/13 | پذیرش: 1399/10/13 | انتشار: 1400/9/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 5 - ( آذر-دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها