:: دوره 14، شماره 5 - ( آذر-دی 1400 ) ::
جلد 14 شماره 5 صفحات 275-268 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط تیپ های شبانه روزی با عملکرد تحصیلی، استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
حبیب شارعی نیا1 ، آرزو قویدل1 ، شمیم پاسندی1 ، نجمه فرزام1 ، مریم رمضانی1 ، سعید عرفان پور1 ، نجمه ابراهیمی 2
1- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2- دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، ebrahimi.n67@gmail.com
چکیده:   (1280 مشاهده)
مقدمه: نوع ریتم های شبانه روزی فرد در حفظ سلامتی و همچنین بهبودی از بیماری اهمیت زیادی دارد. در دانشجویان سلامت روانی عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی می باشد لذا  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ریتم های شبانه روزی با عملکرد تحصیلی، استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان می باشد.
روش کار: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ یﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - مقطعی است که بر روی 322 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال1396 انجام شد. ابزارهای مورد استفاده فرم اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، پرسشنامه صبحگاهی-شامگاهی هورن و استنبرگ و پرسشنامه DASS-21 بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل و همبستگی پیرسون با بهره گیری از نرم افزارSPSS  نسخه 16 انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد اکثریت دانشجویان(6/82 درصد) از نظر تیپ شبانه روزی ریتم متعادل داشتند. همچنین اکثر آنان سطح متوسطی از استرس، اضطراب و افسردگی را دارا بودند. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین ریتم­های شبانه روزی با استرس(004/0 P=) و افسردگی (007/0 P=) ارتباط آماری معناداری وجود دارد در حالی که بین ریتم­های شبانه روزی با عملکرد تحصیلی(61/0P=) و اضطراب( 19/0 P=) ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین ریتم­های شبانه روزی با نمره استرس و افسردگی دانشجویان، ضرورت برنامه­ریزی و توجه بیش­تر به برنامه­های آموزشی و فوق برنامه پیشنهاد می­گردد.
واژه‌های کلیدی: تیپ های شبانه روزی، عملکرد تحصیلی، استرس، اضطراب، افسردگی
متن کامل [PDF 472 kb]   (420 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
دریافت: 1398/2/25 | پذیرش: 1399/4/4 | انتشار: 1400/9/10


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 5 - ( آذر-دی 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها