دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- هیات تحریریه
ویرایش هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/11 | 
صاحب امتیاز: معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
مدیر مسئول: دکتر مرتضی خاقانی زاده
سردبیر: دکتر علی رحمانی
کمک سردبیر  : دکتر ربابه خلیلی
کارشناس اجرایی: دکتر حسین دیده بان


 اعضای هیئت تحریریه :

 
  دکتر بهرام عین‌اللهی (استاد چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر مصطفی قانعی (استاد بیماری‌های ریه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر کامران سلطانی عرب‌شاهی (استاد بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر عباس عبادی(استاد آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج) )
دکتر سیدسعید مظلومی ( استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد )
دکتر کوروش فتحی واجارگاه (استاد برنامه­‌ریزی آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علی فتحی آشتیانی (استاد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر حسن ملکی (استاد برنامه‌­ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر هرمز سنائی‌نسب (استاد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر پرویز آزادفلاح (استاد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر آیین محمدی(دانشیار رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر نیکو یمانی(دانشیار برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر مرتضی خاقانی‌زاده (دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر علی رحمانی (دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج))
دکتر محسن صابری (دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله (عج)
دکتر سقا افراخته(استادیار روانشناسی تربیتی- دانشگاه امام حسین(ع))
دکتر اسماعیل حیدرانلوو(استادیار آموزش پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..(عج))
نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find-1.41.38.fa.html
برگشت به اصل مطلب