دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- تماس با ما
تلفن تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/22 | 
ایمیل نشریه:
E-mail: esmsjournalgmail.com
لطفا سؤالات خود را حتی المقدور از طریق ایمیل مذکور مطرح نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find-1.56.39.fa.html
برگشت به اصل مطلب