دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی- راهنمای پرداخت هزینه ها
راهنمای پرداخت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 
لطفا دقت بفرمایید ابتدا مقاله توسط سردبیر مجله بررسی خواهد شد و اگر هرگونه مشکلی داشته باشد در مرحله اول مقاله ریجکت شده و نیازی به پرداخت هزینه نیست. اما در ادامه اگر فرایند داوری طی شد و مقاله به اکسپت رسید قبل از فرایند پذیرش بایستی هزینه مقاله به حساب دانشگاه واریز گردد.
برای پرداخت بایستی از طریق بانک به شماره شبای زیر واریز نموده و حتما 
تصویر فیش واریزی در قسمت توضیحات ضمیمه مقاله مربوطه  قرار دهند. لازم به ذکر است اعلام کد رهگیری واریز به تنهایی قابل قبول نیست.

از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ هزینه چاپ مقاله ۷۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود.
هزینه مقاله قبل از اکسپت بایستی پرداخت شده باشد.

 
توجه:
تصویر فیش واریز بانکی الزامیست.
لطفا تصویر فیش را در پرونده مقاله خود قسمت افزودن توضیح ضمیمه جدید بارگذاری فرمایید.
(اطلاعات پرداخت و کد رهگیری قابل قبول نیست)

 
نشانی مطلب در وبگاه دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی:
http://edcbmj.ir/find.php?item=1.78.37.fa
برگشت به اصل مطلب