[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1396 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 9-14 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آزمون مشاهده مستقیم مهارت‌های بالینی (SDOP) بر یادگیری مهارت‌های عملی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژهICU
حانیه غلام نژاد1، فاطمه غفرانی کلیشمی2، هومان منوچهری3، میمنت حسینی4
1- گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران ، haniehgholamnejad@gmail.com
2- گروه مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (2021 مشاهده)

زمینه و اهداف: ارزشیابی بالینی دانشجویان به شکل مشاهده مستقیم در موقعیت‌های عملی و واقعی، باعث اطمینان از توانمندی آنان در رویارویی و پیش‌بینی اتفاقات بالینی در شرایط خاص بیمار خواهد شد. این پژوهش  باهدف تعیین و مقایسه اثربخشی آزمون داپس با روش‌های سنتی بر میزان یادگیری مهارت‌های بالینی دانشجویان در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شد.

روش بررسی: این کار آزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1395 در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های آموزشی تهران بر روی 51 دانشجوی پرستاری که واحد کارآموزی ویژه داشتند، انجام شد. دانشجویان به‌طور تصادفی به دو گروه آزمون (26نفر) و شاهد (25نفر) تقسیم شدند. ارزشیابی در گروه شاهد با روش سنتی و گروه  مداخله به روش DOPS و با استفاده از چک‌لیست پژوهشگر ساخته که روایی و پایایی آن تأییدشده بود، صورت گرفت.  داده‌ها با استفاده از نرم افزار16 Spss و آمار توصیفی و آزمون‌های کولموگراف اسمیرنوف ،کای اسکوئر و تی مستقل با توجه به نوع متغیر تجزیه و تحلیل شدند

یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری بین نمرات نهایی بین دو گروه در زمینه مهارت‌های مورد بررسی به دست آمد ( (P=./001, P=./004 نتایج مطالعه نمرات نهایی با توجه به وضعیت تأهل و جنس نشان‌دهنده اختلاف معنی‌داری نبود. اما ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنی‌داری p<0.017, r=./32)  ( بین نمرات نهایی حاصل از ارزشیابی مربوط به مهارت‌ها  با نمرات معدل ترم قبل دانشجویان  نشان داد.

نتیجه‌گیری: ازآنجایی‌که استفاده از روش DOPS باعث ارتقای یادگیری دانشجویان می‌شود، پیشنهاد می‌شود این روش جایگزین روش‌های سنتی ارزشیابی شود یا حداقل به‌عنوان یک روش مکمل در ارزیابی دانشجویان استفاده گردد.

واژه‌های کلیدی: آزمون مشاهده مستقیم مهارت‌های بالینی، یادگیری، مهارت‌های عملی، دانشجویان پرستاری، ارزشیابی بالینی
متن کامل [PDF 823 kb]   (829 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روش­‌های نوین تدریس در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۲۰
فهرست منابع
1. Naderi A.Comparative-efficient evaluation approach for the challenges of university education An Appropriate Approach for the Methodological Challenges of Quality Improvment. Journal of Research and Planning in Higher Education. 2008 15;14(1):19-49. [Homepage]
2. Ehsanpour S. Item analysis of core theoretical courses exams for midwifery students in Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2011;10(5):643-50.
3. Akbari M, Mahavelati Shamsabadi R. Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) in Restorative Dentistry: Advantages and Disadvantages in Student's Point of View. Iranian Journal of Medical Education. 2013 Jun 15;13(3):212-20.
4. Kouhpayezadeh J, Hemmati A, Baradaran HR, Mirhosseini F, Akbari H, Sarvieh M. Validity and reliability of direct observation of procedural skills in evaluating clinical skills of midwifery students of Kashan nursing and midwifery school. Journal OF Sabzevar University OF Medical Sciences. 2014; 21 (1): 145- 154. [Homepage]
5. Bourbonnais FF, Langford S, Giannantonio L. Development of a clinical evaluation tool for baccalaureate nursing students. Nurse Educ Pract. 2008;8(1):62-71. [PubMed]
6. Sahebalzamani M, Farahani H, Jahantigh M. Validity and reliability of direct observation of procedural skills in evaluating the clinical skills of nursing students of Zahedan nursing and midwifery school. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012;14(2):76-81.
7. Imanipour M, Jalili M, Mirzazadeh A, Dehghan Nayeri N, Haghani H. Viewpoints of nursing students and faculties about clinical performance assessment using programmatic approach. Iranian Journal of Medical Education. 2013;12(10):743-55.
8. Bindal N, Goodyear H, Bindal T, Wall D. DOPS assessment: A study to evaluate the experience and opinions of trainees and assessors. Med. Teach. 2013; 35(6): 1230-4. [PubMed]
9. Wilkinson JR, Crossley JG, Wragg A, Mills P, Cowan G, Wade W. Implementing workplace‐based assessment across the medical specialties in the United Kingdom. Med educ. 2008;42(4):364-73. [PubMed]
10. Naeem N. Validity, reliability, feasibility, acceptability and educational impact of direct observation of procedural skills (DOPS). J Coll Physicians Surg Pak. 2013;23(1):77-82. [Homepage]
11. Bagheri M, Sadeghnezhad M, Sayyadee T, Hajiabadi F. The Effect of Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Evaluation Method on Learning Clinical Skills among Emergency Medicine Students. Iranian Journal of Medical Education. 2014;13(12):1073-81. [Homepage]
12. Barton JR, Corbett S, van der Vleuten CP, Programme EB. The validity and reliability of a Direct Observation of Procedural Skills assessment tool: assessing colonoscopic skills of senior endoscopists. Gastrointestinal endoscopy. 2012;75(3):591-7. [PubMed]
13. Delfino AE, Chandratilake M, Altermatt FR, Echevarria G. Validation and piloting of direct observation of practical skills tool to assess intubation in the Chilean context. Med. Teach. 2013 35(3):231-6. [PubMed]
14. SHah GS, Pouladi A, Bahram Rezaie RM, Farhadifar F, Khatibi R. Evaluation Of The Effects Of Direct Observation Of Procedural Skills (DOPS) On Clinical Externship Students ’Learning Level IN Obstetrics Ward OF Kurdistan University OF Medical Sciences. Journal OF Medical Education. 2009; 13 (1-2): 29- 33.
15. Habibi H, Raiesifar A, Khaghanizade M, Mahmudi H, SeyedMazhari M, EbadiA. The Effect of Applying Direct Observation of Procedural Skills(DOPS) on Nursing Students' Clinical Skills: A Randomized Clinical Trial. 2015;7(7):17.
16. Habibi H, Khaghanizade M, Mahmoodi H, Ebadi A. Comparison of the Effects of Modern Assessment Methods (DOPS and Mini-CEX) with traditional method on Nursing Students' Clinical Skills: A Randomized Trial. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(5):364-72. [Homepage]
17. Newman I, Lim J, Pineda F. Content validity using a mixed methods approach: Its application and development through the use of a table of specifications methodology. J. Of Mixed Methods Res. 2013;7(3):243-60. [Homepage]
18. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Res Nurs Health. 2007;30(4):459-67. [PubMed]
19. Bazrafkan L, SHokrpour N, Torabi K. comparison of the a of Dental Students’laboratoryL performance through and mcq and DOPS me-thods.2009;13(1):3-8 [Homepage]
20. Morris A, Hewitt J, Roberts CM. Practical experience of using directly observed procedures, mini clinical evaluation examinations, and peer observation in pre-registration house officer (FY1) trainees. POSTGRAD MED. 2006;82(966):285-8. [PubMed]
21. Nazeri R., Hajihosseini F, Sharifnia H, Hojjati H. The effect of formative evaluation using “direct observation of procedural skills”(DOPS) method on the extent of learning practical skills among nursing students in the ICU. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2013;18(4):290. [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

gholamnejad H, Ghofrani Kelishami F, Manoochehri H, Hoseini M. Efficacy of Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) on Practical Learning of Nursing Students in Intense Care Unit . Educ Strategy Med Sci. 2017; 10 (1) :9-14
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1029-fa.html

غلام نژاد حانیه، غفرانی کلیشمی فاطمه، منوچهری هومان، حسینی میمنت. اثربخشی آزمون مشاهده مستقیم مهارت‌های بالینی (SDOP) بر یادگیری مهارت‌های عملی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژهICU. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1396; 10 (1) :9-14

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1029-fa.htmlدوره 10، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3897