[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 108-117 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی
خانم سمیه حداد رنجبر1، دکتر اسماعیل سعدی پور2، دکتر علی دلاور1، علی دلاور3، دکتر صغری ابراهیمی قوام1
1- گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2- گروه روانشناسی تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ، ebiabangard@yahoo.com
3- گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:   (1443 مشاهده)
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان بود.
روش کار: پژوهش به روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان در سال تحصیلی 96-95 بودند، نمونه شامل 40 نفر از دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی بودند که به شیوه خوشه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گنجانده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شناخت و رفتار خودشکن کانینگهام، پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی پکران و برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بودند. به‌منظور محاسبه داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS-20 استفاده شد و نتایج در قالب روش‌های آماری واریانس چند متغیری گزارش شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش هیجانات تحصیلی مثبت و بر کاهش هیجانات تحصیلی منفی در دانشجویان دارای رفتار خودشکن اثربخش بوده است (0001/0 > P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت که برنامه شناختی رفتاری با آموزش مهارت‌هایی چون شناخت افکار، احساسات و هیجانات منفی، کنترل و بازسازی آن‌ها و نیز مهارت‌هایی چون حل مساله و مدیریت زمان منجر به کاهش هیجانات منفی و افزایش هیجانات مثبت در دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی شده است.
واژه‌های کلیدی: رویکرد شناختی- رفتاری، هیجان‌های تحصیلی، رفتارهای خودشکن
متن کامل [PDF 880 kb]   (399 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱
فهرست منابع
1. Ou Y-C, Verhoef PC. The impact of positive and negative emotions on loyalty intentions and their interactions with customer equity drivers. J Busin Res. 2017;80:106-15. [DOI:10.1016/j.jbusres.2017.07.011]
2. Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry RP. Academic Emotions in Students' Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research. Educ Psychol. 2002;37(2):91-105. [DOI:10.1207/S15326985EP3702_4]
3. Artino AR, Jr., Holmboe ES, Durning SJ. Control-value theory: using achievement emotions to improve understanding of motivation, learning, and performance in medical education: AMEE Guide No. 64. Med Teach. 2012;34(3):e148-60. https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.643265 [DOI:10.3109/0142159X.2012.651515]
4. Pekrun R. The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educ Psychol Rev. 2006;18(4):315-41. [DOI:10.1007/s10648-006-9029-9]
5. Pekrun R, Frenzel AC, Goetz T, Perry RP. The Control-Value Theory of Achievement Emotions. In: Schutz P, Pekrun R, editors. Emotion in education. Burlington, MA: Academic Press; 2007. p. 13-36. [DOI:10.1016/B978-012372545-5/50003-4]
6. Lewis M, Haviland-Jones J. Handbook of emotion. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2000.
7. Pekrun R, Elliot AJ, Maier MA. Achievement goals and achievement emotions: Testing a model of their joint relations with academic performance. J Educ Psychol. 2009;101(1):115-35. [DOI:10.1037/a0013383]
8. Halamandaris KF, Power KG. Individual differences, dysfunctional attitudes, and social support: A study of the psychosocial adjustment to university life of home students. Pers Individ Differ. 1997;22(1):93-104. [DOI:10.1016/S0191-8869(96)00175-4]
9. Baumeister R, Bushman B. Social psychology and human nature. 3rd ed. Belmont, CA: Wadsworth; 2014.
10. Tice DM, Bratslavsky E, Baumeister RF. Emotional distress regulation takes precedence over impulse control: if you feel bad, do it! J Pers Soc Psychol. 2001;80(1):53-67. [DOI:10.1037/0022-3514.80.1.53] [PMID]
11. Laoutaris N, Rodriguez P, editors. Good things come to those who (can) wait. Proc of ACM HotNets; 2008: Citeseer.
12. Wei M, Ku T-Y. Testing a conceptual model of working through self-defeating patterns. Journal of Counseling Psychology. 2007;54(3):295-305. [DOI:10.1037/0022-0167.54.3.295]
13. Ferrera T. Personal performance goal orientation, classroom goal structure, persistence, and self-handicapping in the classroom [Doctoral dissertation]: Fordham University; 2011.
14. Fee RL, Tangney JP. Procrastination: A means of avoiding shame or guilt? J Soc Behav Pers. 2000;15(5):167.
15. Renn RW, Allen DG, Fedor DB, Davis WD. The Roles of Personality and Self-Defeating Behaviors in Self-Management Failure. J Manage. 2016;31(5):659-79. [DOI:10.1177/0149206305279053]
16. Stead R, Shanahan MJ, Neufeld RWJ. "I'll go to therapy, eventually": Procrastination, stress and mental health. Pers Individ Differ. 2010;49(3):175-80. [DOI:10.1016/j.paid.2010.03.028]
17. Vohs K, Baumeister R. Understanding self-regulation: An introduction. Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications2004. p. 1-9.
18. Day V, Mensink D, O'Sullivan M. Patterns of Academic Procrastination. J Coll Read Learn. 2014;30(2):120-34. [DOI:10.1080/10790195.2000.10850090]
19. Eckert M, Ebert DD, Lehr D, Sieland B, Berking M. Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learn Individ Differ. 2016;52:10-8. [DOI:10.1016/j.lindif.2016.10.001]
20. Berking M, Znoj H. Entwicklung und Validierung eines Fragebogens zur standardisierten Selbsteinschätzung emotionaler Kompetenzen (SEK-27). Zeitschrift Psychiatr Psychol Psychother. 2008;56(2):141-53. [DOI:10.1024/1661-4747.56.2.141]
21. Schmeichel BJ, Vohs K. Self-affirmation and self-control: affirming core values counteracts ego depletion. J Pers Soc Psychol. 2009;96(4):770-82. [DOI:10.1037/a0014635] [PMID]
22. Hundt NE, Mignogna J, Underhill C, Cully JA. The relationship between use of CBT skills and depression treatment outcome: a theoretical and methodological review of the literature. Behav Ther. 2013;44(1):12-26. [DOI:10.1016/j.beth.2012.10.001] [PMID]
23. Krejcie RV, Morgan DW. Determining Sample Size for Research Activities. Educ Psychol Meas. 2016;30(3):607-10. [DOI:10.1177/001316447003000308]
24. Cunningham J. Stress, Need for Recovery, and Ineffective Self-Management [PhD Dissertation]. Tennessee Bowling Green State University; 2007.
25. Mohammadi Z, Jowkar B, Hossein Chari M. [The anticipation of self-defeating behaviors by goal orientation:the meditational role of shame and guilt feelings]. J Dev Psychol. 2014;11(41):83-103.
26. Pekrun R, Goetz T, Frenzel A. Academic Emotions Questionnaire-Mathematics (AEQ-M). Munich: Department of Psychology, University of Munich; 2005.
27. Kadivar P, Farzad V, Kavousian J, Nikdel F. [validiting the Pekrun's achievement emotion questionnaire]. Educ Innov. 2009;4(8):7-38.
28. Brownson C, Hartzler B. Defeat your self-defeating behavior: Understanding and overcoming harmful patterns. Clearinghouse for Structured-Thematic Groups & Innovative Programs. Austin: University of Texas at Austin; 2000.
29. Rabin LA, Fogel J, Nutter-Upham KE. Academic procrastination in college students: the role of self-reported executive function. J Clin Exp Neuropsychol. 2011;33(3):344-57. [DOI:10.1080/13803395.2010.518597] [PMID]
30. Fontes LA, Cruz M, Tabachnick J. Views of child sexual abuse in two cultural communities: an exploratory study among African Americans and Latinos. Child Maltreat. 2001;6(2):103-17. [DOI:10.1177/1077559501006002003] [PMID]
31. Binder K. The effects of an academic procrastination treatment on student procrastination and subjective well-being. 2000
32. Van Horebeek W, Michielsen S, Neyskens A, Depreeuw E. A cognitive-behavioral approach in group treatment of procrastinators in a academic setting. Counsel Procrast Acad Set. 2004;22(4).
33. Mandel H. Constructive Confrontation: Cognitive-Behavioral Therapy With One Type of Procrastinating Underachiever. Counsel Procrast Acad Set. 2004;12(2).
34. Rozental A, Forsström D, Nilsson S, Rizzo A, Carlbring P. Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. Internet Interv. 2014;1(2):84-9. [DOI:10.1016/j.invent.2014.05.005]
35. Zandi A, Moradi O. The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on reducing procrastination and academic achievement in secondary school student's first city Saghez. Int J Philos Soc Psychol Sci. 2016;2(1):29-35.
36. Tice DM, Baumeister RF, Shmueli D, Muraven M. Restoring the self: Positive affect helps improve self-regulation following ego depletion. J Exp Soc Psychol. 2007;43(3):379-84. [DOI:10.1016/j.jesp.2006.05.007]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hadadranjbar S, Sadipour E, Delavar A, Delavar A, Ebrahimi Qavam S. Effectiveness of Training Program based on Cognitive- Behavior Approach on Academic Emotions in Students with Academic Self-Defeating Behaviors. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (1) :108-117
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1406-fa.html

حداد رنجبر سمیه، سعدی پور اسماعیل، دلاور علی، دلاور علی، ابراهیمی قوام صغری. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر هیجان‌های تحصیلی دانشجویان دارای رفتارهای خودشکن تحصیلی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (1) :108-117

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1406-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( فروردین - اردیبهشت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3877