:: دوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) ::
جلد 12 شماره 4 صفحات 53-60 برگشت به فهرست نسخه ها
آموزش بالینی و کاستی های آن از دیدگاه رزیدنت‌های پزشکی( مطالعه موردی مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان)
محمد مهدی کاظمی1، جهانبخش رحمانی*2
1- دانشگاه آزاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
2- دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. ، rahmani@khuisf.ac.ir
چکیده:   (435 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مشکلات آموزش بالینی رزیدنت‌های پزشکی درمانگاه مرکز پزشکی الزهرای اصفهان انجام شد.
روش: در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده گردید. جامعه‌ی آماری شامل رزیدنت‌های پزشکی بیمارستان الزهرای اصفهان بودند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق ساخته در دو بخش سوالات جمعیت‌شناختی و سوالات مربوط به اهداف پژوهش بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از متخصصان حوزه های برنامه‌ریزی آموزشی تایید شده و ضریب پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/94 به دست آمد.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد میانگین نمرات مربوط به وجود مشکلات مربوط به استاد 2/76 به دست آمد که در مقایسه با میانگین 3 کمتر از متوسط است. میانگین نمرات مربوط به متغیر محیط و امکانات به ترتیب3/23 و 3/63  است که در مقایسه با میانگین 3 بیشتر از متوسط می باشد.
نتیجه گیری: بنابراین از دیدگاه رزیدنت‌ها مشکلات مربوط به امکانات بیمارستان، بیشتر از مشکلات مربوط به استاد بود و لازم است در این خصوص تدابیر لازم توسط معاونت محترم پشتیبانی و آموزشی مرکز اندیشیده شود.
واژه‌های کلیدی: آموزش بالینی، رزیدنت پزشکی، مطالعه موردی
متن کامل [PDF 302 kb]   (43 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: نظریه­‌های یادگیری و آموزش در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۴


XML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 4 - ( مهر-آبان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها