[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 8، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1394 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 35-42 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه روش‌های آموزشی "یادگیری مبتنی برحل مساله" و "پرسش و پاسخ" از نظر گرایش دانشجویان بهداشت محیط به تفکر انتقادی
لیلی صالحی1، لیلا کی کاووسی آرانی2، مریم صفرنواده 3
1- گروه آموزش و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
3- معاونت آموزشی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران ، msafarnavadeh@yahoo.cim
چکیده:   (5740 مشاهده)

اهداف: تفکر انتقادی دارای دو جنبه "مهارت" و "گرایش" است که بدون گرایش نسبت به تفکر انتقادی، بُعد مهارتی آن به‌وقوع نمی‌پیوندد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روش‌های یادگیری مبتنی بر حل مساله و پرسش و پاسخ بر گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان انجام گرفت.

ابزار و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 27 دانشجوی رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1392 به‌شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص‌های گرایش به تفکر انتقادی به‌وسیله پرسش‌نامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا، قبل و پس از مداخله ارزیابی شد. به گروه یادگیری مبتنی بر حل مساله (14 نفر)، سناریوهایی برای مطالعه و تحقیق ارایه و برای گروه پرسش و پاسخ (13 نفر)، چهار جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های T مستقل و T زوجی و به کمک نرم‌افزار SPSS 17 تحلیل شدند.

  یافته‌ها: بین نمره کلی گرایش به تفکر انتقادی در گروه یادگیری مبتنی بر پرسش و پاسخ، قبل (20/7±00/276) و بعد (32/16±62/306) از مداخله و همچنین در گروه یادگیری مبتنی بر حل مساله، قبل (14/28±00/278) و بعد (80/13±29/309) از مداخله تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0p>). هر دو روش باعث افزایش معنی‌دار قدرت تحلیل، سازمان‌دهی اطلاعات و خوداعتمادی در دانشجویان شد (05/0p<).

نتیجه‌گیری: با استفاده از هر دو روش یادگیری "پرسش و پاسخ" و "مبتنی بر حل مساله" می‌توان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان را بهبود بخشید.

واژه‌های کلیدی: تفکر انتقادی، یادگیری مبتنی بر حل مساله، یادگیری، دانشجویان بهداشت محیط
متن کامل [PDF 445 kb]   (1059 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (837 مشاهده)  
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روش­‌های نوین تدریس در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۳/۴/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۱/۲۶
فهرست منابع
1. Yang YTC, Newby TJ, Bill RL. Using socratic questioning to promote critical thinking skill through asynchronous discussion forum in distance learning environments. Am J Distance Educ. 2005;19(3):163-81. [File]
2. Maleki H, Habibipour M. Developing critical thinking, the main goal of education. Q J Educ Innov. 2007; 6(19):93-108. [Persian] [Homepage]
3. Staib S. Teaching and measuring thinking. J Nurs Educ. 2003;42(11):498-508. [PubMed]
4. Bartol GM. Critical thinking. In: Kearney-Nunnery R, editor. Advancing your career: Concepts of professional nursing. 4th ed. Philadelphia: PA: F.A. Davis; 2008. pp. 56-169. [Homepage]
5. Phan HP. Critical thinking as a self-regulatory process component in teaching and learning. Psicothema. 2010;22(2):284-92. [File]
6. Profetoo-McGrath J. The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing studnt. J Adv Nurs. 2003;43(6):569-77. [PubMed]
7. Dam G, Volman M. critical thinking as a citizenship competence: teaching strategies. Learn Instruct. 2004;14:359-79. [Homepage]
8. Sezer R. Integration of critical thinking skills into elementary school teacher education courses in mathematics. Educ. 2008;128(3):349-62. [Homepage]
9. Norris SP. Synthesis of research on critical thinking. Educ Leadership. 1985;42(4):40-5. [File]
10. Bahmani F, Yousefy AR, Nematbakhsh M, Changiz T, Mardani M. Critical thinking skills of basic sciences’ students of medical university in facing scientific texts. Iranian J Med Educ. 2005;5(2):41-6. [Homepage]
11. Ristow RS. The teaching of thinking skills: Does it improve creativity. GCT. 1998;11(2):44-6. [Homepage]
12. Ozturk C, Muslu GK, Dicle A. A comparison of problem-based and traditional education on nursing students\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' critical thinking dispositions. Nurse Educ Today. 2008;28(5):627-32. [PubMed]
13. Zhou Q, Huang Q, Tian H. Developing student’s critical thinking by task-based learning in chemistry experiment teaching. Creative Educ. 2013;4(12A):40-5. [Homepage]
14. Iwaoka WT, Li Y, Rhee WY. Measuring gains in critical thinking in food science and human nutrition courses: the cornell critical thinking test, problem-based learning activities and student journal entries. J Food Sci Educ. 2010;9(3):68-75. [DOI]
15. Polanco R, Calderon P, Delgado F. Effect of problem based learning program on engineering student’s academic achievements, skills development and attitudes in a Mexican University. Innovations Educ Teach Int. 2004;41(2):145-55. [Homepage]
16. Chao H. The effects of PBL (Problem-Based Learning) on the meta cognition, critical thinking, and problem solving process of nursing students. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2004;34(5):712-21. [PubMed]
17. Oja KJ. Using problem-based learning in the clinical setting to improve nursing students’ critical thinking: an evidence review. J Nurs Educ. 2011;50(3):145-51. [PubMed]
18. Kek MYCA, Huijser H. The power of problem-based learning in developing critical thinking skills: Preparing students for tomorrow\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s digital futures in today’s classrooms. Higher Educ Res Dev. 2011;30(3):329-41. [Homepage]
19. Kilroy DA. Problem based learning, Emerg Med J. 2004;21:411-3. [Homepage]
20. Maiorana VP. The road from rote to critical thinking. Community Rev. 1990-91;11(1-2):53-63. [Homepage]
21. Anderson G, Pire J. Conversations in Socrates Café : Scaffolding critical thinking via socratic questioning and dialogues. New Horizon Learn. 2014;11(1):1-9. [Homepage]
22. Barrow LH. A brief history of inquiry: From Dewey to standards. J Sci Teach Educ. 2006;17:265-78. [File]
23. Khanifar H. Looking again at methods and techniques’ of teaching. Tehran: Islamic Propaganda; 2002. [Persian]
24. Shaebani H. Questining methods, educational and cultural skills (Methods and Techiques of Teaching). 5th ed. Tehran: Samt Publishig; 1992. [Persian]
25. Karbalaei AR. Critical thinking and academic achievement. Medellin Colombia. 2012;17(2):121-8. [File]
26. Neville A. Problem-based learning and medical education forty years on – a review of its effects on knowledge and clinical performance. Med Princ Pract. 2009;18(1):1-9. [PubMed]
27. Tiwari A, Lai P, So M, Yuen K. A comparison of the effects of problem-based learning and lecturing on the development of students\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' critical thinking. Med Educ. 2006;40(6):547-54. [PubMed]
28. Snyder LG, Snyder MJ. Teaching critical thinking and problem solving skills. Delta Pi Epsilon J. 2008;L(2):90-9. [File]
29. Astleitner H. Analysis of motivational orientation and learning strategies of high school business students. J Instruct Psychol. 2002;29(2):53-77. [Homepage]
30. Worrell JA, Profetto-McGrath J. Critical thinking as an outcome of context-based learning among post RN students: A literature review. Nurse Educ Today. 2007;27(5):420-26. [Science Direct]
31. Elder L, Paul R. The thinker\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s guide to analytic thinking. Dillon Beach, CA: Foundation for Critical Thinking; 2007. [Homepage]
32. Khalili H, Babamohammadi H, Hajiaghajani S. The effects of two educational methods, classic and critical thinking strategies (CTS), on the stable learning of nursing students. J Semnan Uni Med Sci. 2004;5(2):53-62. [Persian] [Homepage]
33. Facione PA, Facione NC, Giancarlo CA. The disposition toward critical thinking: Its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. Informal Logic. 2000;20(1):61-84. [Homepage]
34. Bahmanpour K. The effect of problem-solving teaching strategies on critical thinking skills, critical thinking dispositions, attitude and behavior of nursing students in Tehran Medical Science University [dissertation]. Faculty of Nursing & Midwifery: Tehran University of Medical Sciences; 2003. [Persian]
35. Şendağ S, Ferhan Odabaşı H. Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills. Comput Educ. 2009;53(1):132-42. [Science Direct]
36. Hajihosseinyi M. The effect of dialogic teaching on critical thinking disposition. Procedia-Soc Behav Sci. 2012;69(24):1358-68. [Science Direct]
37. Knezic D, Wubbels T, Elbers E, Hajer M. The socratic dialogue and teacher education. Teach Teach Educ. 2010;26(4):1104-11. [Science Direct]
38. Haynes T, Bailey G. Are you and your basic business students asking the right questions?. Bus Educ Forum. 2003;57(3):33-7.
39. Stemberg RJ, Spear-Swerling L. Teaching for thinking washington (psychology in the classroom). 1st edition. DC: Amer Psychological Assn. 1996. [Homepage]
40. Facione P. Critical thinking: What it is and why it counts (Insight assessment and the California Academic Press). Millbra, CA: California Academic Press; 1992. [File]
41. Tiwari A, Chan S, Sulliva PL, Dixon AS, Tang C [Internet]. Enhancing student’s critical thinking through problem-based learning [Cited; July 9, 2014]. Centre for the enhancement of learning and teaching Hong Kong Institute of education. [File]
42. Facione NC, Facione PA. Critical thinking assessment in nursing education programs: An aggregate data analysis. 1st edition. Millbrae, CA: The California Academic Press; 1997. [Homepage]
43. Yuan H, Kunaviktikul W, Klunklin A, Williams BA. Improvement of nursing students’ critical thinking skills through problem-based learning in the People’s Republic of China: A quasi-experimental study. Nurs Health Sci. 2008;10(1):70-6. [PubMed]
44. Iurea C, Neacsu I, Safta CG, Suditu M. The study of the relation between the teaching methods and learning styles - the impact upon the Student’s Academic Conduct. Procedia-Soc Behav Sci. 2011;11:256-60. [Science Direct]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi L, Keykavousi Arani L, Safarnavadeh M. Comparison between “Problem-Based Learning” and “Question & Answer” Educational Methods on Environmental Health Students’ Attitude to Critical Thinking. Educ Strategy Med Sci. 2015; 8 (1) :35-42
URL: http://edcbmj.ir/article-1-688-fa.html

صالحی لیلی، کی کاووسی آرانی لیلا، صفرنواده مریم. مقایسه روش‌های آموزشی "یادگیری مبتنی برحل مساله" و "پرسش و پاسخ" از نظر گرایش دانشجویان بهداشت محیط به تفکر انتقادی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1394; 8 (1) :35-42

URL: http://edcbmj.ir/article-1-688-fa.htmlدوره 8، شماره 1 - ( فروردین-اردیبهشت 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3840