[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: راهنمای نویسندگان ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 106-114 برگشت به فهرست نسخه ها
مدل پردازی رابطه ویژگی‌های جمعیت شناختی معلم با انگیزش درونی دانش آموزان با میانجیگری سبک‌های یادگیری، سبک‌های تفکر
سمیه نخعی1، مجتبی امیری مجد 2، علیرضا محمدی آریا3، محمود شیرازی4
1- گروه روانشناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
2- واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه روان‌شناسی، ابهر، ایران ، amirimajd@abhariau.ac.ir
3- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
4- گروه روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
چکیده:   (816 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مدل پردازی رابطه انگیزش درونی دانش‌آموزان با ویژگی‌های جمعیت شناسی معلم با میانجیگری سبک‌های یادگیری، سبک‌های تفکر بود.
روش کار: طرح پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه اول شهر زابل بود. نمونه 368 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش نامه‌های سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر (TSI) (1997)، سبک‌های یادگیری کلب (LSI) (1985)، انگیزش تحصیلی والرند (1993) پاسخ دادند. برای سنجش اطلاعات ویژگی‌های جمعیت شناختی معلمان فرمی محقق ساخته در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس آنجام شده است و آزمون مورد استفاده ما سوبل، پیرسون و rmsea می‌باشد.
یافته‌ها: سبک‌های تفکر برانگیزش درونی دانش آموزان اثر مستقیم و معناداری به میزان 52/0 = β و سبک‌های یادگیری برانگیزش درونی دانش آموزان اثر مستقیم و معناداری به میزان 44/0 = β دارد. سبک‌های تفکر و سبک‌های یادگیری به‌عنوان میانجی نقش تعدیل کنندگی در رابطه ویژگیهای جمعیت شناختی معلم با انگیزش درونی دانش آموزان دارد (01/0 > P).
نتیجه‌گیری: که جهت ارتقاء سبک‌های آموزشی و برنامه ریزی جهت این امور می‌توان با تاکید بر الگوهای معیشتی جامعه فرهنگی ما از جمله سطح درآمد، اشتغال مکمل، سکونت و غیره نقش تأثیرگذاری بر الگوهای آموزشی و الگوهای تفکر و انگیزشی دانش آموزان داشته باشیم.
واژه‌های کلیدی: کلیدواژه‌ها: انگیزش درونی، ویژگی‌های جمعیت شناسی معلم، سبک های یادگیری، سبک های تفکر
متن کامل [PDF 1031 kb]   (147 دریافت)    
نوع مطالعه : پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طراحی برنامه درسی در علوم پزشکی
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲
فهرست منابع
1. Sharifi Daramadi P, Askariyan M. [Comparison of Teacher's Emotional, Cognitive and Behavioral Features from the Point of View of the Students of the Blind, Low-Visible and Normal Girl and Son]. Appl Psychol. 2009;11:60-73.
2. Rohani F, Tari S. [Investigating the extent of Internet addiction and its relation with educational motivation and social development of high school students of Mazandaran province 1]. ICT Educ Sci. 2011;6:19-34.
3. Feng X, Fu S, Qin J. Determinants of consumers' attitudes toward mobile advertising: The mediating roles of intrinsic and extrinsic motivations. Comp Hum Behav. 2016;63:334-41. [DOI:10.1016/j.chb.2016.05.024]
4. Berdud M, Cabases JM, Nieto J. Incentives and intrinsic motivation in healthcare. Gac Sanit. 2016;30(6):408-14. [DOI:10.1016/j.gaceta.2016.04.013] [PMID]
5. Kusurkar RA, Ten Cate TJ, van Asperen M, Croiset G. Motivation as an independent and a dependent variable in medical education: a review of the literature. Med Teach. 2011;33(5):e242-62. [DOI:10.3109/0142159X.2011.558539] [PMID]
6. Taleb Zadeh S, Hoshtari L, Poor Shafei H. [Success stories by professors about methods for promoting students' academic motivation in Birjand University]. Res Plan Hi Educ. 2011;60:81-98.
7. Ord K, Nuttall J. Bodies of knowledge: The concept of embodiment as an alternative to theory/practice debates in the preparation of teachers. Teach Teach Educ. 2016;60:355-62. [DOI:10.1016/j.tate.2016.05.019]
8. Yilmaz RM, Baydas O. Pre-service teachers' behavioral intention to make educational animated movies and their experiences. Comp Hum Behav. 2016;63:41-9. [DOI:10.1016/j.chb.2016.05.015]
9. Gravnd H, Sabziyan S, Kamkar P, Kormi S. [The role of functions of thinking style on self-directed learning and tendency to critical thinking]. J Psychol. 2015;2:17-30.
10. Skandarpour F, Ghaleei A. [The relationship between demographic variables teachers (gender, education and experience) with the amount of their performance in elementary schools]. The first National Conference on strategies for the development and promotion of science, education, psychology, counseling, and education in Iran; Iran2015.
11. Pooragha Roodbarde F, Talepasand S, Rahimian Boogar I. The Effect of Multidimensional Motivation Interventions on Cognitive and Behavioral Components of Motivation: Testing Martin's Model. Iran J Psychiatry. 2017;12(2):118-27. [PMID] [PMCID]
12. Ziaei M, Rezaei G, Yarmohammadi H, Khoshboo E, Gharagozlou F. [The relationship between teachers' job involvement and demographic characteristics in Dalahou (Kermanshah) secondary schools in 2013]. J Ergon. 2015;3(1):59-64.
13. Miri A, Parsa A, Farhadi Rad H. Check the status of primary school teachers motivation and its relation to the demographic characteristics year 2013-2014 in Andimesh city. Educ Adm Res. 2016;8(29):141-57.
14. Ebrahimi J, Ebrahimi Nejad Q. [The Relationship between Teaching Self-Efficiency Components and Demographic Characteristics with the Job Stress of Primary Teachers in Pasargad City]. The Second International Management Symposium on Sustainable Development; Tehran2015.
15. Cortright RN, Lujan HL, Cox JH, Cortright MA, Langworthy BM, Petta LM, et al. Intellectual development is positively related to intrinsic motivation and course grades for female but not male students. Adv Physiol Educ. 2015;39(3):181-6. [DOI:10.1152/advan.00117.2014] [PMID]
16. Assen JHE, Meijers F, Otting H, Poell RF. Explaining discrepancies between teacher beliefs and teacher interventions in a problem-based learning environment: A mixed methods study. Teach Teach Educ. 2016;60:12-23. [DOI:10.1016/j.tate.2016.07.022]
17. Ramírez-Correa PE, Rondan-Catalu-a FJ, Arenas-Gaitán J, Alfaro-Perez JL. Moderating effect of learning styles on a learning management system's success. Telemat Inf. 2017;34(1):272-86. [DOI:10.1016/j.tele.2016.04.006]
18. Gonzales LK, Glaser D, Howland L, Clark MJ, Hutchins S, Macauley K, et al. Assessing Learning Styles of Graduate Entry Nursing Students as a Classroom Research Activity: A quantitative research study. Nurse Educ Today. 2017;48:55-61. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.09.016] [PMID]
19. Dignath C, Buettner G, Langfeldt H-P. How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? Educ Res Rev. 2008;3(2):101-29. [DOI:10.1016/j.edurev.2008.02.003]
20. Cleary TJ, Zimmerman BJ. Self-regulation empowerment program: A school-based program to enhance self-regulated and self-motivated cycles of student learning. Psychol Sch. 2004;41(5):537-50. [DOI:10.1002/pits.10177]
21. Zimmerman BJ. Attaining Self-Regulation. In: Bokaerts M, Pintrich P, editors. Handbook of Self-Regulation: Guilford Publications; 2000. p. 13-39. [DOI:10.1016/B978-012109890-2/50031-7]
22. Olivos P, Santos A, Martín S, Ca-as M, Gómez-Lázaro E, Maya Y. The relationship between learning styles and motivation to transfer of learning in a vocational training programme. Suma Psicol. 2016;23(1):25-32. [DOI:10.1016/j.sumpsi.2016.02.001]
23. Ghaedi Z, Jam B. Relationship between Learning Styles and Motivation for Higher Education in EFL Students. Theory Pract Lang Stud. 2014;4(6). [DOI:10.4304/tpls.4.6.1232-1237]
24. Kadivar P, Javadi MJ, Sajediyan F. [The relationship between thinking style and self-regulation with achievement motivation]. Psychol Res. 2010;2(6):30-43.
25. Asteiki M, Koshki S, Vaez E. Psychological Research, The Relationship Between the Styles of Thinking and Progressive Motivation with Academic Achievement in Students. Psychol Res. 2010;2(6):89-100.
26. Gholamali Lavasani M, Elahe H, Ahmadian M. [The Relationship between Cultural Context Thinking Styles & Achievement Motivation with Academic Achievement]. Appl Psycol Res. 2012;9(25):297-306.
27. Doménech-Betoret F, Gómez-Artiga A. The relationship among students' and teachers' thinking styles, psychological needs and motivation. Learn Individ Dif. 2014;29:89-97. [DOI:10.1016/j.lindif.2013.10.002]
28. Jahanshahi N, Ebrahim Ghavam S. [Comparative study of the relationship between thinking styles and age, gender, field of study and educational level of teachers in elementary, secondary and secondary schools]. Stud Educ Psychol. 2010;2(5):37-58.
29. Fan W, Zhang L-F. Are achievement motivation and thinking styles related? A visit among Chinese university students. Learn Individ Dif. 2009;19(2):299-303. [DOI:10.1016/j.lindif.2008.10.005]
30. Dag F, Gecer A. [Relations between students learning styles, achievement behaviour in mismatched courses]. International Conference on cognition and exploratory learning in Digital Age; Iran2009. p. 862-71.
31. Poor Sadani A, Abdoli S, Ahmadi S, Farziba J. [The study of the relationship between learning styles of WARC" and development of critical thinking, vitality and academic achievement motivation among medical students of Urmia]. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015;13(12):1089-96.
32. Seif A. [Measurement of Educational Measurement and Evaluation]. 7th ed. Tehran: Doran; 2013.
33. Sternberg R, Wagner R. Thinking Styles Inventory. 1992.
34. Mahdavi S. [The Relationship Between the Styles of Thinking of Primary School Managers with their Leadership Style Based on the Bess & Olive Model]. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 2011.
35. Shokri O, Khodayee A, Daneshvarpour Z, Toulabi S, Fouladvand K. [Applicability of Sternberg's mental self-government theory in academic situations: Thinking styles and five big personality traits]. J Behav Sci. 2009;3(4):279-86.
36. Zerang R. [The relationship between learning styles and academic engagement with the academic performance of the students of Ferdowsi University of Mashhad]. Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad; 2011.
37. Rouhi G, Hoseini SA, Badeleh MT, Rahmani H. Educational motivation and its relationship with some factors among the students of Golestan University of medical sciences. Strides Dev Med Educ. 2008;4(2):77-83.
38. Ariya Far H, Rezghi Shirsavar H. Relationship between academic motivation and self-regulation strategies with academic achievement of high school boy students in Qarchak. J Educ Stud. 2013;2(7):87-103.
39. Vallerand R, Pelletier L, Blais M, Briere N, Senecal C. Academic motivation scale (AMS-C 28), college (CEGEP) version. Educ Psychol Meas. 1992;52:1003-17. [DOI:10.1177/0013164492052004025]
40. Cano-García F, Hughes EH. Learning and Thinking Styles: An analysis of their interrelationship and influence on academic achievement. Educ Psychol. 2000;20(4):413-30. [DOI:10.1080/713663755]
41. Zhang LF. Thinking styles: university students' preferred teaching styles and their conceptions of effective teachers. J Psychol. 2004;138(3):233-52. [DOI:10.3200/JRLP.138.3.233-252] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nakhaei S, Amiri Majd M, Mohamadi Arya A R, Shiraz M. Presenting a Model for Explanation of the Relationship of Students’ Internal Motivaltion with Teacher Demographic Characteristics: Mediating Role of Learning Styles, Thinking Styles. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (2) :106-114
URL: http://edcbmj.ir/article-1-1409-fa.html

نخعی سمیه، امیری مجد مجتبی، محمدی آریا علیرضا، شیرازی محمود. مدل پردازی رابطه ویژگی‌های جمعیت شناختی معلم با انگیزش درونی دانش آموزان با میانجیگری سبک‌های یادگیری، سبک‌های تفکر. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1397; 11 (2) :106-114

URL: http://edcbmj.ir/article-1-1409-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( خرداد-تیر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855